Постижения

Високи отличия за ФТТ – Ямбол

През годините от своето създаване Факултет "Техника и технологии" – Ямбол преминава много етапи в своето развитие, които са описани в Историята на Колежа.

 

На 8 юни 2009 г. (Свети Дух), Ден на гр.Ямбол, за принос в развитието на града и по случай 45-та годишнина от създаването му, Технически колеж бе удостоен с най-високото отличие на град Ямбол – "ЗЛАТНАТА ДИАНА"!

През 1989 г. той е известен с името Институт за подготовка и повишаване квалификацията на учители по практика (ИППКУП).

За постигнати успехи в учебно –възпитателната дейност и във връзка с 25 години от създаването на Института, Държавния съвет на Р България го награждава с орден „Кирил и Методий”- I степен.

 

 

 

 

 

 

 

 

През 2004 г. тържествено е отбелязан 40 годишния Юбилей от създаването на Техническия колеж, за което Общински съвет на гр. Ямбол го удостои с почетния знак – „Златен герб” за принос в образованието.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed