ИзданияARTTE 03 02 titul

        Списание ARTTE


 

 


Докладите от Международна научна конференция "ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЕ" ICTTE 2022 са публикувани в списание ARTTE


 


Сборник доклади от Международна научна конференция
                                        ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕ – ICTTE
 2020
                                          публикуван в  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering Vol. 1031

 


Сборник доклади от Международна научна конференция
ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕ – ICTTE

  

Comments are closed