Награждаване на изявени студенти на Факултет “Техника и технологии”  на 8-ми декември – Ден на българските студенти

Comments are closed