Квалификационни характеристики на специалност “Организация и управление на шевната фирма”

 

  • След ОКС "Бакалавър" за същото професионално направление (1 година)

Comments are closed