Изтеглени варианти на тестове от минали години

Изтеглени варианти на тестове от минали години

КСК – 2019/2020 г.

Тест Математика

16.03.2019 – http://85.187.181.27/priemsite2019/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/Te%D1%81%D1%821.pdf

Тест Общотехническа подготовка

16.03.2019 – http://85.187.181.27/priemsite2019/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/%D0%9E%D0%A2%D0%9F2.pdf

Изпит по обща езикова култура

16.03.2019 – http://85.187.181.27/priemsite2019/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%823.jpg

КСК – 2018/2019 г.

Тест Математика

03.07.2018 – http://85.187.181.27/priemsite2018/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/T2.pdf

14.04.2018 – http://85.187.181.27/priemsite2018/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/Mat%2014%20april.pdf

24.03.2018 – http://85.187.181.27/priemsite2018/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/Mat_pred_1_2018.pdf

Тест Общообразователна подготовка

03.07.2018 – http://85.187.181.27/priemsite2018/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/OOP.pdf

28.04.2018 – http://85.187.181.27/priemsite2018/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/OOP28042018121230.pdf

14.04.2018 – http://85.187.181.27/priemsite2018/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/OOP14042018153751.pdf

24.03.2018-http://85.187.181.27/priemsite2018/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/OOP_Predv_1_24032018161117.pdf

Тест Общотехническа подготовка

03.07.2018 – http://85.187.181.27/priemsite2018/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/OTP.pdf

28.04.2018 – http://85.187.181.27/priemsite2018/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/OTP28042018121402.pdf

14.04.2018 – http://85.187.181.27/priemsite2018/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/OTP14042018153841.pdf

24.03.2018 – http://85.187.181.27/priemsite2018/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/OTP_Predv_1.pdf

Изпит по обща езикова култура

04.07.2018-http://85.187.181.27/priemsite2018/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/%D0%B1%D1%83%D0%BB.pdf

14.04.2018-http://85.187.181.27/priemsite2018/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/Bul14042018090835.pdf

24.03.2018-http://85.187.181.27/priemsite2018/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/Bulg_Predv_1_26032018133148.pdf

КСК – 2017/2018 г.

Тест Математика

07.07.2017- http://85.187.181.27/priemsite2017/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/T3.pdf

11.03.2017- http://85.187.181.27/priemsite2017/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_Mat.htm

Тест Общообразователна подготовка

07.07.2017- http://85.187.181.27/priemsite2017/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/%D0%9E%D0%9E%D0%9F.pdf

08.04.2017 – http://85.187.181.27/priemsite2017/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/6_Pred_OOP.htm

25.03.2017 – http://85.187.181.27/priemsite2017/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_OOP.htm

Тест Общотехническа подготовка

07.07.2017- http://85.187.181.27/priemsite2017/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/%D0%9E%D0%A2%D0%9F.pdf​

22.04.2017- http://85.187.181.27/priemsite2017/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/7_Pred_OTP.htm

08.04.2017– http://85.187.181.27/priemsite2017/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/6_Pred_OTP.htm

25.03.2017http://85.187.181.27/priemsite2017/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_OTP.htm

11.03.2017- http://85.187.181.27/priemsite2017/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_OTP.htm

Изпит по обща езикова култура

04.07.2017- http://85.187.181.27/priemsite2017/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/%D0%B1%D1%83%D0%BB.pdf

25.03.2017– http://85.187.181.27/priemsite2017/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_Bulg.htm

11.03.2017 – http://85.187.181.27/priemsite2017/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_Bulg.htm

КСК – 2016/2017 г.

Тест Математика

09.04.2016http://85.187.181.27/priemsite2016/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_Mat.htm

26.03.2016-http://85.187.181.27/priemsite2016/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_Mat.htm

Тест Общообразователна подготовка

09.04.2016 http://85.187.181.27/priemsite2016/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/OOP-9_04_2016.pdf

Тест Общотехническа подготовка

09.04.2016http://85.187.181.27/priemsite2016/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_OTP.htm

26.03.2016http://85.187.181.27/priemsite2016/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_OTP.htm

Изпит по обща езикова култура

09.04.2016-http://85.187.181.27/priemsite2016/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_Bulg.htm

26.03.2016http://85.187.181.27/priemsite2016/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_Bulg.htm

КСК – 2015/2016 г.

Тест Математика

21.03.2015-http://85.187.181.27/priemsite2015/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_Mat.htm 

04.04.2015-http://85.187.181.27/priemsite2015/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_Mat.htm

03.07.2015-http://85.187.181.27/priemsite2015/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/Red_Mat.htm

Тест Общообразователна подготовка

21.03.2015-http://85.187.181.27/priemsite2015/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_OOP.htm

04.04.2015-http://85.187.181.27/priemsite2015/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_OOP.htm

25.04.2015-http://85.187.181.27/priemsite2015/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/6_Pred_OOP.htm

08.07.2015-http://85.187.181.27/priemsite2015/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/Red_OOP.htm 

Тест Общотехническа подготовка

21.03.2015-http://85.187.181.27/priemsite2015/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_OTP.htm

04.04.2015-http://85.187.181.27/priemsite2015/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_OTP.htm

25.04.2015-http://85.187.181.27/priemsite2015/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/6_Pred_OTP.htm

08.07.2015-http://85.187.181.27/priemsite2015/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/Red_OTP.htm 

Изпит по обща езикова култура

21.03.2015-http://85.187.181.27/priemsite2015/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_Bulg.htm

04.04.2015-http://85.187.181.27/priemsite2015/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_Bulg.htm

01.07.2015-http://85.187.181.27/priemsite2015/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/Red_Bulg.htm

КСК – 2014/2015 г.

Тест Математика

22.03.2014 – http://85.187.181.27/priemsite2014/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_Mat.htm 

05.04.2014 – http://85.187.181.27/priemsite2014/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_Mat.htm

04.07.2014 – http://85.187.181.27/priemsite2014/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/Red_Mat.htm

Тест Общообразователна подготовка

22.03.2014 – http://85.187.181.27/priemsite2014/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_OOP.htm

05.04.2014 – http://85.187.181.27/priemsite2014/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_OOP.htm

09.07.2014 – http://85.187.181.27/priemsite2014/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/Red_OOP.htm

Тест Общотехническа подготовка

22.03.2014 – http://85.187.181.27/priemsite2014/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_OTP.htm

05.04.2014 – http://85.187.181.27/priemsite2014/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_OTP.htm

09.07.2014 – http://85.187.181.27/priemsite2014/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/Red_OTP.htm

Изпит по обща езикова култура

22.03.2014 – http://85.187.181.27/priemsite2014/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_Bulg.htm

05.04.2014 – http://85.187.181.27/priemsite2014/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_Bulg.htm

03.07.2014 – http://85.187.181.27/priemsite2014/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/Red_Bulg.htm

КСК – 2013/2014 г.

Тест Математика

23.03.2013 – http://85.187.181.27/priemsite2013/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_Mat.htm

06.04.2013 – http://85.187.181.27/priemsite2013/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_Mat.htm

Тест Общообразователна подготовка

23.03.2013 – http://85.187.181.27/priemsite2013/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_OOP.htm

06.04.2013 – http://85.187.181.27/priemsite2013/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_OOP.htm

Тест Общотехническа подготовка

23.03.2013 – http://85.187.181.27/priemsite2013/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_OTP.htm

06.04.2013 – http://85.187.181.27/priemsite2013/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_OTP.htm

Изпит по обща езикова култура

23.03.2013 – http://85.187.181.27/priemsite2013/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/1_Pred_Bulg.htm

06.04.2013 – http://85.187.181.27/priemsite2013/Danni/B%20Izpiti/ZaliIzpitTemiKriterii/IzpitniTemi/3_Pred_Bulg.htm

 

Comments are closed