Документи

Правилници и документи на ФТТ – Ямбол

1. Правилник за устройството и дейността на ФТТ – Ямбол, 2021 г.

2. Правила при разработване на Дипломна работа за студенти от ФТТ – Ямбол – ОКС Бакалавър

3. Правила при разработване на Дипломна работа за студенти от ФТТ – Ямбол – ОКС Магистър 

4. Правила за разработване на учебни планове в ОКС "Бакалавър" и "Магистър"

 

Архив

1. Информация за дейността на Факултет "Техника и технологии"-Ямбол, проведените колежански съвети и заседания на комисията по учебна дейност и качеството на обучение за периода 2006г. – 2010г., свързани с качеството на обучение

2. Дневник за качеството на обучението на ФТТ – Ямбол

3. Дневник за качеството на обучението на Технически колеж – Ямбол

4. Справочник на ФТТ – Ямбол при Тракийски университет – Стара Загора

5. Правилник за устройството и дейността на Центъра за професонално обучение, 2017г.

6. Правилник за устройство, дейност и управление на ФТТ – Ямбол, 2016 г.

 

Comments are closed