Докторски програми

 

1. Акредитирани специалности         

2. Конкурси                                                 

3. Такси за обучение

4. Документи

5. Изпитна сесия

6. Докторантско училище

7ГРАФИК КУРСОВЕ КЪМ ДОКТОРАНТСКО УЧИЛИЩЕ

 

СЪОБЩЕНИЕ

Курсът „Основни изисквания към структурата, съдържанието и оформлението на научната статия“ ще се проведе на 14 и 15 юли 2018 г. от 9:30 ч. (по 7 учебни часа).

Останалите занятията (6 часа) ще се проведат през м. септември 2018 г.

Всички участници е необходимо да попълнят и представят Заявление (Приложение 3 към Правилника на ДУ) в срок до 06.07.2018 г. в стая 317, инж. Иван Иванов.

Допълнителна информация за курсове: доц. В. Стойкова, ФТТ стая 310, тел. +359 889339932

 

 

Comments are closed