Докторски програми

 

1. Акредитирани специалности         

2. Конкурси                                                 

3. Такси за обучение

4. Документи

5. Изпитна сесия

6. Докторантско училище

7График курсове към Докторантско училище

 

СЪОБЩЕНИЯ

Уважаеми колеги,

На 7 декември (петък) 2018 г. от 10:00 ч. каним всички участници в курсовете

НАУЧНИ КОМУНИКАЦИИ И ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ“ и

„ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРУКТУРАТА, СЪДЪРЖАНИЕТО И ОФОРМЛЕНИЕТО НА НАУЧНАТА СТАТИЯ“

към Докторантското училище в Заседателната зала на Факултета за връчване на сертификатите.

                                                                                                                                                                        От ръководството на ДУ


Курсът СРЕДСТВА ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 

ще се проведе на 15 и 16.12.2018 г.  от 9:00 ч. , зала 216.

Всички участници е необходимо да попълнят и представят Заявление в срок до 10.12.2018 г., стая 117, инж. Миглена Казакова.


Курсът „ПРИЛОЖНИ КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ. MATLAB“

 ще се проведе на 19 и 20.12.2018 г.  от 9:00 ч.

Всички участници е необходимо да попълнят и представят Заявление в срок до 14.12.2018 г., стая 117, инж. Миглена Казакова.


Допълнителна информация за курсове: доц. В. Стойкова, ФТТ стая 310, тел. +359 889339932

 

 

Comments are closed