Докторски програми

 

1. Акредитирани специалности         

2. Конкурси                                                 

3. Такси за обучение                             

4. Документи

5. Изпитна сесия

6. Докторантско училище

7ГРАФИК КУРСОВЕ КЪМ ДОКТОРАНТСКО УЧИЛИЩЕ

 

 

Comments are closed