Галерия

Докторантско училище

5 години ДУ на ФТТ. Откриване на учебната 2022-2023 г.

 

Откриване 2021 г.

Курс "Приложни компютърни програми – MATLAB" (2.04 – 3.04 2021 г.)

 

Курс "Средства за автоматизация на научното изследване" – 17.01.-18.01.2020 г.

 

Курс "Теория на експеримента (статистика)" – 15.11.-17.19.2019 г.

 

Курс "Методика на научните изследвания" – 11-12 май 2019 г.

Откриване на учебната 2019-2020 година

17.01.2019 г.  Връчване на сертификати от курсове „ Средства за автоматизация на научното изследване“ и „ Приложни компютърни програми: MATLAB  “  

Курс "Приложни компютърни програми: MATLAB" – 19.12. – 20.12.2018 г.

Курс " Средства за автоматизация на научното изследване" – 15.12. – 16.12.2018 г.

7 декември 2018 г.  Получаване на сертификати от курсове курсове „ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРУКТУРАТА, СЪДЪРЖАНИЕТО И ОФОРМЛЕНИЕТО НА НАУЧНАТА СТАТИЯ“ и „НАУЧНИ КОМУНИКАЦИИ И ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ“ 

Курс "Научни комуникации и презентационни умения" – 02.11. – 09.11.2018 г.  

Курс "Основни изисквания към структурата, съдържанието и оформлението на научната статия" – 14.07. – 15.07.2018 г.

Курс "Методика на научните изследвания" – 12.05. – 13.05.2018 г.

Курс "Теория на експеримента" 27 – 28.04.2018 г.

Откриване на учебната 2018 година – 20.04.

Курс „Методика на научните изследвания“ 12 – 13.05.2017 г.

 

Comments are closed