Новини

 


Предварителни  кандидатстуденти изпити за 2016/2017г. – четете тук


Кандидатстудентски справочник можете да видите – ТУК 


Резултати от предварителните изпити на 26.03.2016 г.


Разпределение по зали за предварителни изпити 26 март 2016


СЪЮЗ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ /ССКБ/

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ /ФНТС/
ФАКУЛТЕТ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" – ЯМБОЛ

О Р Г А Н И З И Р А Т

XХV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕНИЖМЪНТ И КАЧЕСТВО”

ЗА МЛАДИ УЧЕНИ

11-12 МАЙ 2016 г. – ФАКУЛТЕТ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" – ЯМБОЛ


Обучение за базите данни ScienceDirect, Scopus и Mendeley 


Чрез МОН българските учени имат достъп до електронните бази данни ScienceDirect и SCOPUS.​ ​

Университетската библиотека ​на Тракийския университет организира на 31 март 2016 год. от 13.00 в Национален център за професионално обучение и компетентност Америка за България обучение за базите данни на издателство Elsevier.

Моля регистрирайте се на:https://docs.google.com/forms/d/1sVONRA8P56Qz3fCkd56ouDuXyWu4xvchxMahWZLU76Q/viewform

Програмата включва:

•Управление на ​ежедневните задачи на учените​ със Scopus.​ ​Основни наукометрични индикатори за цитатен анализ и оценка на научната продукция.  

•ScienceDirect – ​пълнотекстова научна информация​, адресирана към нуждите на учените.

•Запазвайте, цитирайте, сътрудничете си​ и ​ускорете работата си – социалната мрежа за учени Mendeley. 

        Лектор: Тошка Борисова


Публикуван е график за провеждане на семестриални изпити за I, II, III и IV курс, задочно обучение през лятната сесия на учебната 2015/2016г.


Уважаеми студенти,

включете се в групата за народни танци при ФТТ- Ямбол

  БЕЗ ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ 

Записване – при Мария Янева в стаята на студентски съвет.

Графика за репетициите ще се изготви след сформирането на група.


 СЪОБЩЕНИЕ    

Уважаеми колеги, 

     В периода 01 – 28 февруари 2016 год.

Университетска библиотека предоставя временен достъп до продуктите

на RSC Gold – над 1 млн. статии и части от книги в областта на химическите науки. 

    RSC Gold е фантастичен ресурс на Royal Society of Chemistry 

 (Кралското общество по химия) 

За достъп използвайте: http://pubs.rsc.org/ 

Повече информация за ресурса: http://www.rsc.org/Publishing/librarians/RSC_Gold.asp 

Достъпът е на база IP адреси и е възможен само в мрежата на Университета.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ   

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ОКС"МАГИСТЪР" И ОКС"БАКАЛАВЪР" 

ЗАПЛАЩАНЕТО  НА ЛЕТНИЯ  СЕМЕСТЪР ДА СЕ ИЗВЪРШИ   ДО 22.02.2016г.

БАНКОВА СМЕТКА НА ФТТ: 

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК КЛ.ЯМБОЛ 

IBAN: BG46 UNCR 7527 3144 5168 00 

BIC: UNCRBGSF 

ЗАПИСВАНЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР ЗА ОКС"МАГИСТЪР"–  при  инспектор ОКС"МАГИСТЪР" (стая 231) 

от 22.02. 2016г. до 25.02.2016г. (като преди това представи вносна бележка за платена такса в касата на Факултета стая 236)

ЗАПИСВАНЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР ЗА ОКС"БАКАЛАВЪР"–  при  инспектор редовно обучение (стая 232) 

от 22.02. 2016г. до 25.02.2016г.


Уважаеми колеги,

библиотеката при Тракийски университет ни предоставя  достъп  до списанията на JSTOR


Факултет „Техника и технологии” гр. Ямбол организира периодично 
обучение за работа със софтуерни продукти
„AUTOCAD”, „CATIA” и „S0LID WORKS”.

Курсовете за обучение започват след събиране на необходимия брой курсисти. 
Таксата за участие се уточнява допълнително според броя на записаните курсисти.

За информация и записване: 
Факултет „Техника и технологии” 
гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев” № 38 
тел. 046 / 66-91- 49 – Елена Стоянова


Факултет „Техника и технологии“  –  Ямбол при Тракийски Университет – Стара Загора

Съюз на специалистите по качество в България 

Лесотехнически Университет – София

Федерация на  Научно-Техническите Съюзи

ОРГАНИЗИРАТ 

ХХІV МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕНИДЖМЪНТ И КАЧЕСТВО“ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ

15-16 ОКТОМВРИ 2015 ГОДИНА ВЪВ ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ – ЯМБОЛ

 Заявки за участие с доклад и пълният текс на доклада трябва да бъдат изпратени до 30.09.2015г. 

Такса за участие в размер на 60.00 лв. /72 лв. С ДДС/ трябва да бъде платена на място при регистрацията при предварително подадена заявка или приведена до 14.10.2015г. по банкова сметка. 

За информация: тел/факс: 02/988-40-75; e-mail: sskb.bgabv.bg


Дипломиране на доктори от Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол

в Русенски университет „Ангел Кънчев“


Наградени преподаватели от специалност

„Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия“


ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА 2015/2016 УЧЕБНА ГОДИНА

във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет – Стара Загора

 На 15. 09. 2015 година в зала „Райчо Димитров“ на Факултета се проведе  тържествена церемония

за откриване на  учебната година и посрещане на първокурсниците.   


 

 

Comments are closed