Current issue SA / Актуален брой СА

            СТУДЕНТСКИ АЛМАНАХ Том 6, 2019             

СУБЕКТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ
ЗА УРОКА КАТО ТВОРЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ НА УЧИТЕЛЯ   Яна Димитрова Бабрикова
МЕДИАЦИЯТА В УЧИЛИЩЕ – МЕТОД ЗА НЕНАСИЛСТВЕНА КОМУНИКАЦИЯ И РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ   Пейо Пеев Пеев

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС
КОИ СА ФАКТОРИТЕ, ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ УСПЕХА НА УЧЕНИКА ОТ НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ?   Тонислава Иванова Христова

ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ИНСТРУМЕНТ ЗА ФОРМИРАНЕ НА КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ. УМЕНИЯТА ЗА ЧЕТЕНЕ, ПИСАНЕ И ГОВОРЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ   Десита Кънчева Кънева, Ивелин Валентинов Великов

ПРОЕКТ „ПЪТИЩА ЗА ЗДРАВО БЪДЕЩЕ“ В КОНТЕКСТА НА ЗДРАВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩЕ   Росица Иванова Димитрова

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО
КАН АКАДЕМИЯ – СРЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КЛАСА   Салие Бисерова Стефанова

ИЗКУСТВОТО В ОБРАЗОВАНИЕТО
КАКВИ СА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ УРОЦИ, ЗАЛЕГНАЛИ В СЮЖЕТИТЕ НА ФИЛМИТЕ „ФОРЕСТ ГЪМП И „ИМПЕРАТОРСКИЯ КЛУБ“? (педагогическо есе)   Неделина Тодорова Велева

ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ УРОЦИ, ЗАЛЕГНАЛИ В СЮЖЕТИТЕ НА ФИЛМИТЕ „ФОРЕСТ ГЪМП“ И „ИМПЕРАТОРСКИЯТ КЛУБ“ (педагогическо есе)   Поля Делчева Копьева

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИФИЧНИ КОМУНИКАТИВНИ ПОТРЕБНОСТИ   Вайде Ридван Фейзула

ТЕРАПЕВТИЧНИ МОДЕЛИ ПРИ ДЕЦА С НАРУШЕНИЯ ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР   Златка Костова Великова

ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ОБУЧЕНИЕ И КОМУНИКАЦИЯ НА ДЕЦА С КОМБИНИРАНИ НАРУШЕНИЯ (СЛЯПО–ГЛУХОТА)   Борислав Маринов Иванов

АЛТЕРНАТИВНИ СТРАТЕГИИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА С МНОЖЕСТВО УВРЕЖДАНИЯ   Петя Вълчева Михайлова

СТУДЕНТСКО УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ

 

Comments are closed