Current issue SA / Актуален брой СА

              СТУДЕНТСКИ АЛМАНАХ Том 5, 2018

ТЕХНОЛОГИЧНО ОБУЧЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЕНОСИМИ УМЕНИЯ У УЧЕНИЦИТЕ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
Ангелина Ничева Калинова

ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ, ОЧАКВАНИ ОТ ПАЗАРА НА ТРУДА
Жана Пламенова Колева

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО
ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОРИЕНТИРАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ,,ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”
Велислав Цветанов Димитров

АНАЛИЗ НА ЗАДАЧА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ОБРАБОТКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИ В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА
Галина Делева Ангелова

СЪЗДАВАНЕ НА УЧЕБЕН РЕСУРС „РАБОТЕН ЛИСТ“
Александра Александрова Пеева

УЧЕБЕН РЕСУРС „ИНТЕРАКТИВНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТИП ТЕСТ“
Стилиана Тодорова Пешева

ИЗКУСТВОТО В ОБРАЗОВАНИЕТО
„ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОПАСНИ СЪС ГЕРОИ СЛАДКОГЛАСНИ”- ЕДИН ДЕТСКИ МЮЗИКЪЛ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Яна Димитрова Бабрикова

РАЗВИВАНЕ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНИ УМЕНИЯ НА ДЕЦАТА ОТ ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА (5-6 ГОДИНИ) ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕСТАНДАРТНИ ТЕХНИКИ НА РИСУВАНЕ
Антония Димитрова Димитрова

СРАВНИТЕЛНА ПЕДАГОГИКА
КУЛТУРОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ ВЪРХУ НЯКОИ АСПЕКТИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ НА БЪЛГАРИЯ, ФИНЛАНДИЯ И ШВЕЙЦАРИЯ
Янка Колева Желева

СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
БРАЧНАТА ТЕРАПИЯ В ПОМОЩ НА СЕМЕЙСТВОТО ПРИ СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ
Иванка Славова Гущерова

СТУДЕНТСКО УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ

Comments are closed