Върви народе възродени, към светла бъднина върви

Върви народе възродени, към светла бъднина върви с книжовността, таз сила нова, ти чест и слава поднови. Думи, които всеки българин знае от момента на пристъпването на училищния праг за първи път. Думи, които често изговаряме наизуст без дори да се замислим за смисъла и гордостта, които носят. 24 май …

ЦЯЛАТА НОВИНА

19 МАЙ 2016 ДЕН НА СТУДЕНТСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

19 МАЙ 2016 ДЕН НА СТУДЕНТСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 10:00 ч. – Въвеждане в длъжност на „Декан за един ден” и неговия екип – зала 205 10:30ч. – 11:30 ч.- Академични диалози:   Ние и глобалният свят   Образованието – ценност или …   Отпадането от училище – реалности и решения   …

ЦЯЛАТА НОВИНА

По програма „Еразъм“ – мобилност на преподаватели, в Педагогическия факултет ще гостува гл. ас. д-р Белгин Узуноглу

От 16.05. до 20.05. 2016 година по програма „Еразъм“ – мобилност на преподаватели, в Педагогическия факултет ще гостува гл. ас. д-р Белгин Узуноглу – ръководител на катедра „Музикална педагогика“, Педагогически факултет на Тракийския университет – Одрин, Р Турция.    

Посещение на експертна група

                                                                        С Ъ О Б Щ Е Н И Е        В дните от 02. 11. до 04. 11. 2015 в Педагогическия факултет, ТрУ ще се проведе  процедура по оценяване и акредитация на ОНС "доктор": 05.07.01. „Теория на възпитанието и дидактика”; 05.07.04. „Специална педагогика”, както и за акредитиране на нова …

ЦЯЛАТА НОВИНА

Философски клуб Сфера

П О К А Н А       Поредната среща на Философски клуб "Сфера" на тема: „ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЕТО, ЖИВОТЪТ И СМЪРТТА  ИЛИ ЗА СЪЗНАНИЕТО И БЕЗСМЪРТИЕТО“ ще се състои на 15. 10. 15. от 15. 30 ч. в зала № 205 на Педагогическия факултет, ТрУ.

Юбилейна научна конференция 19-20 Май 2015 г.

Юбилейна научна конференция 19-20 Май 2015 г.  Педагогическият факултет е домакин на секция по тематично направление „Хуманитарни, социални и педагогически науки”.      Подробна информация относно условията и регистрацията в конференцията може да се намери на официалния уеб сайт на конференцията http://trakia-conference.eu/bg/