Съобщение във връзка с процедурата по програмна акредитация

      Във връзка с програмата на експертна група по процедура за програмна акредитация на професионално направление 1.2. Педагогика напомням, че на 01.12.2020 г. (вторник) всички преподаватели следва да бъдат в сградата на ПФ от 8:00 часа до края на срещата с комисията. Комисията е дала програма с продължителност от 9:00 …

Continue reading

Важно съобщение

        Уважаеми колеги,       Съобщаваме Ви, че с оглед ограничаване на заразата с COVID, учебните занятия с бакалаври, магистри и СДК ще продължат да се провеждат онлайн от 13.11 до 29.11.2020 вкл. Изключения се допускат само за:        1.На 14.11.2020 ще се проведат присъствено първите лекции за първи семестър новоприети …

Continue reading

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ гр. СТ. ЗАГОРА

Документите се подават в отдел „Човешки ресурси“, стая № 106, тел. 042/613 772, г-жа Мария Петкова, ТрУ – Педагогически факултет гр. Стара Загора – 6010, ул. Армейска № 9. Срок за подаване на документите – 7 дни от публикуване на обявата на сайта на Тракийски университет и Педагогически факултет. Само …

Continue reading

Съобщение за новоприети магистри за учебната 2020/2021 г.

Уважаеми колеги, Съобщаваме ви, че на 14 ноември 2020 (събота) от 9:00 часа ще се състоят присъствени ПЪРВИ лекции за магистри, приети в първи семестър  на 2020/2021 г. Моля бъдете точни! Влизането във Факултета ще става при спазване на всички противоепидемични мерки. Моля не забравяйте маски и ръкавици. Всички останали …

Continue reading

Първи ноември – Ден на народните будители

      УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,     Позволете ми от името на Деканското ръководство да Ви поздравя с Деня на народните будители. Ние имаме право да се гордеем с принадлежността си, ние имаме честта да сме уважавани и почитани не само от нашите студенти, но и от цялата общественост.     Община Стара Загора …

Continue reading