Тържествена промоция випуск 2020-2021 г. – 1 октомври 2021 г. – 11:00 ч.

Уважаеми колеги,         Уведомяваме Ви, че тържествената промоция на випуск 2020/2021 г. ще се състои на 01.10.2021 г., от 11.00 ч., в двора на Педагогическия факултет.         Молим всички абсолвенти да се явят в Педагогическия факултет на 01.10.2021 г., в 10.15 ч. за получаване на тоги и шапки. Тези, които …

Continue reading

Публична защита – доц. д-р Николай Сашков Цанков

На 17.09.2021 г. от 11.00 ч. ще се проведе публичното заседание на научното жури по процедурата за защита на дисертационен труд на тема „Развитие на дигиталната компетентност на студентите от професионално направление 1.2. Педагогика (от компетентностно рамкиране към трансгресивно проектиране)”, разработен от доц. д-р Николай Сашков Цанков, за придобиване на …

Continue reading

Съобщение за начало на нови курсове в следдипломни квалификации (СДК)

На 26 юни 2021 (събота) стартират занятията в СДК за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител“ (педагогическа правоспособност) и СДК за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Детски учител“. Само през първия ден 26.06.2021 обучението ще се проведе в присъствена форма. След това занятията продължават онлайн в съботно-неделните дни. Желаещите да …

Continue reading