Седми Международен студентски конгрес Building A Better Future Through Education 3-4-5 April 2019

На 3-4-5 Април 2019 ще се проведе 7 Международен студентски конгрес
Building A Better Future Through Education
Организатор: Малтепе Университет – Истанбул
Съорганизатор: Тракийски университет – Стара Загора, Педагогически факултет

Comments are closed