13 Балкански образователен и научен конгрес на тема: „Education for Innovation“ (Образование за иновации)

     От 06.09. до 08.09.2018 г. в гр. Одрин, Република Турция се проведе 13 Балкански образователен и научен конгрес на тема: „Education for Innovation“ (Образование за иновации).

 

     От Педагогическия факултет на Тракийски университет в конференцията взеха активно участие с доклади следните академични представители:
1.Проф. д-р Петър Динев Петров, дн – Декан на Педагогически факултет
2.Доц. д-р Иванка Николаева Шивачева-Пинеда  
3.Доц. д-р Ани Димова Златева
4.Ас. д-р Анна Любомирова Арнаудова-Отозбирова
5.Доц. д-р Мария Славова Тенева
6.Доц. д-р Генчо Василев Вълчев
7.Ас. д-р Диана Паскалева Георгиева
8.Ас. Донка Динчева Желева-Терзиева
9.Доц. д-р Валентина Димитрова Шарланова
10.Ас. Галена Тодорова Терзиева
11.Ас. д-р Цвета Апостолова Делчева
12.Ас. д-р Мария Петрова Темникова
13.Ас. Петър Атанасов Петров
14.Доц. д-р Елена Виталиевна Лавренцова
15.Доц. д-р Христо Димитров Салджиев
16.Гл. ас. д-р Катя Божидарова Тинева-Гюровска
17.Проф. д-р Нели Илиева Бояджиева
18.Проф. дпн Георги Петков Иванов
19.Гл. ас. д-р Петър Вълков
20.Ангелина Ничева Калинова (докторант – редовно обучение)
По-подробна информация за научния форум може да бъде намерена на официалния сайт на конгреса: http://www.bes2018.org

 

Comments are closed