Сесия на Докторантски център 13-17 май 2019

     От 13.05.2019 до 17.05.2019 г. в Педагогическия факултет на Тракийски университет – Стара Загора се проведе поредната сесия на Докторантски център, който е специализирано научно звено за подбор, подготовка и реализация на докторанти, учени и студенти. Участниците получиха информация и подкрепа относно подготовката за разработване на научно дисертационно изследване и публикуване на резултатите от него.
     Откриват се нови възможности за изследване на теории, иновативни идеи и интерпретации!

 

Comments are closed