Посещение на представители на академичната общност в Европейския Парламент

     На 10 октомври 2019 г. се състоя посещение на представителите на академичната общност на Педагогическия факултет в Европейския Парламент – една от основополагащите институции на ЕС, представляваща европейското гражданство. Това осигури възможност на всички присъстващи да се докоснат до уникалния процес на разработване на ключовите общоевропейски политики в рамките на ЕС. Актът на подобна съпричастност, както и по-близкото запознаване с огромни политически и културни пластове на съвременната обединена Европа в музея на европейската история ще остане едно ярко и неизгладимо впечатление за всеки участник в групата.
     Допълнителната ценност на посещението се формира и благодарение на специално организираната среща на членовете на педагогическата колегия с евродепутата г-н Новаков, която позволи да бъдат осветени и коментирани редица важни въпроси, засягащи участието на България в процесите на евроинтеграцията и съпътващите ги промени, в т.ч. и в полето на висшите училища.

   

   

Comments are closed