Педагогически факултет заема второ място (52 т.) в Рейтингова система на висшите училища в България за 2018

      В ежегодното проучване на МОН Рейтингова система на висшите училища в България за 2018 г. професионално направление 1.2. Педагогика в Тракийски университет – Педагогически факултет заема второ място (52 т.), заедно с Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.


Честито на всички студенти и преподаватели!

Comments are closed