Педагогическият факултет е представен в академичното ръководство на Тракийски университет

      Уважаеми колеги, днес 18 декември 2019 на първото заседание на АС на Тракийски университет за Главен секретар на Тракийски университет беше избрана доц. д-р Ани Златева, а за ръководител на сектор Качество и акредитациядоц. д-р Генчо Вълчев.
        Честито!
        Успех!

Comments are closed