Откриване на учебната 2022/2023 година

     Уважаеми колеги и студенти на ПФ,
     Уведомяваме Ви, че на 12.09.2022 г. предстои официално откриване на академичната 2022/2023 г., от 10.30 ч., на Форума на Ректората. Присъствието на първокурсниците е задължително. Възлагам на всички курсови ръководители на 1 курс, редовно обучение, да организират присъствието им в определените ден и час.
     За придвижването е осигурен автобус на ТрУ, който ще тръгне от ПФ в 09.30 ч.
     Откриването на учебната година в ПФ ще започне от 13.00 ч. с приветствие към студентите и раздаване на книжките. След това ще се проведат редовни занятия по график.
     Пожелавам на всички здрава и ползотворна година!

 

Проф. д-р Таня Борисова, д.н.
Декан на Педагогически факултет

Comments are closed