Откриване на учебната 2018/2019 година в Педагогически факултет

17.09.2018 (понеделник)
9:30 часа Откриване на учебната 2018/2019 година в Tракийски университет
на Форума на Тракийски университет, Студентски град


11:30 часа Откриване на учебната 2018/2019 година в Педагогически факултет, ул.Армейска 9
и среща на студентите с академичното ръководство

Comments are closed