Начало на нов курс в следдипломни квалификации (СДК)

    През месец март 2023 г. стартира нов курс за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Начален учител“. Занятията са организирани в съботно-неделните дни.
       Желаещите да се включат в обучението могат да подадат документи в Педагогически факултет или ЗАЯВЛЕНИЕ на E-mail: sdkpf@abv.bg
     Телефони за връзка 042 / 61 37 69 и 0882/38 94 74 – Стоянка Буюклиева

Comments are closed