Държавен практико-приложен изпит СДК – 7 ноември 2021 г.

СДК 117
Дата на изпита: 7 ноември 2021 г.
Начало: 9 часа

Комисия 1    https://meet.google.com/njc-aiao-qzs
Комисия 2    https://meet.google.com/gha-fbam-eqg
Комисия 3    https://meet.google.com/yqd-xfga-aqj
Комисия 4    https://meet.google.com/hqn-piqw-fvn

 

СДК 118
Дата на изпита: 7 ноември 2021 г.
Начало: 9 часа

Комисия 1    https://meet.google.com/njc-aiao-qzs
Комисия 2    https://meet.google.com/gha-fbam-eqg
Комисия 3    https://meet.google.com/yqd-xfga-aqj
Комисия 4    https://meet.google.com/hqn-piqw-fvn

 

СДК 207
Дата на изпита: 7 ноември 2021 г.
Начало: 11 часа

Комисия 1    https://meet.google.com/njc-aiao-qzs
Комисия 2    https://meet.google.com/xer-heyq-noi
Комисия 3    https://meet.google.com/duy-eqhm-qkg
Комисия 4    https://meet.google.com/hqn-piqw-fvn


СДК 743
Дата на изпита: 7 ноември 2021 г.
Начало: 11:30 часа

Комисия    https://meet.google.com/khi-wwdm-wcv

Comments are closed