Държавен практико-приложен изпит и устен изпит ОКС Магистър – 12 ноември 2021 г. (петък) – 13:00 часа

Дата на изпита: 12 ноември 2021 г.
Начало: 13:00 часа

ПНУП   ОКС „МАГИСТЪР“
Комисия 1 https://meet.google.com/yph-nwkc-icd

Комисия 2 https://meet.google.com/mxa-zvia-cht

Комисия 3 http://meet.google.com/tva-aiok-tva

Комисия 4 https://meet.google.com/egq-tvqb-hqi

 

МСПО (Мениджмънт на социалните и педагогическите организации)    ОКС „МАГИСТЪР“

линк за присъединяване – https://meet.google.com/xki-ckoy-iow

 

 Специална педагогика с модул Логопедия   ОКС "МАГИСТЪР"
линк за присъединяване – https://meet.google.com/fhz-uvkd-sfk


 Специална педагогика с модул Ресурсен учител ОКС "МАГИСТЪР"

линк за присъединяване – https://meet.google.com/jae-sceg-fiz

 

Начална училищна педагогика. Информационни и комуникационни технологии в началното училище
ОКС "Магистър"

линк за присъединяване – https://meet.google.com/npo-jnkc-gnr

 

 

Comments are closed