Учебни графици

Академичен календарен план за учебната 2021/2022 година в Тракийски университет

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
2021/2022 ЛЕТЕН семестър

 

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 2 семестъра – 2-ри семестър    

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 3 семестъра – 2-ри семестър    

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 3 семестъра – 3-ти семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 4 семестъра – 2-ри семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 4 семестъра –  4-ти семестър

НУП. Информационни и комуникационни технологии в началното училище – 2-ри семестър

НУП. Информационни и комуникационни технологии в началното училище – 4-ти семестър 

Специална педагогика с модул Логопедия Срок на обучение 3 семестъра – 2-ри семестър   

Специална педагогика с модул Логопедия Срок на обучение 3 семестъра – 3-ти семестър

Специална педагогика с модул Логопедия Срок на обучение 4 семестъра – 2-ри семестър   

Специална педагогика с модул Логопедия Срок на обучение 4 семестъра – 4-ти семестър

Специална педагогика с модул Ресурсен учител Срок на обучение 4 семестъра – 2-ри семестър 

Специална педагогика с модул Ресурсен учител Срок на обучение 4 семестъра – 4-ти семестър

Мениджмънт на социалните и педагогическите организации – 2-ри семестър    

Технологии на обучението по информатика и информационни технологии – 2 семестъра – 2-ри семестър   

Технологии на обучението по информатика и информационни технологии – 4 семестъра – 2-ри семестър  

Comments are closed