Учебни графици

Академичен календарен план за учебната 2017/2018 година в Тракийски университет

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
2016/2017 ЛЕТЕН семестър

Начало на учебните занятия 8.15 ч.

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 2 семестъра – 2-ри семестър
Списък на студентите

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 3 семестъра – 2-ри семестър
Списък на студентите

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 3 семестъра

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 4 семестъра – 2-ри семестър
Списък на студентите

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 4 семестъра –  4-ти семестър

НУП. Информационни и комуникационни технологии в началното училище – 2-ри семестър

НУП. Информационни и комуникационни технологии в началното училище

Мениджмънт на социалните и педагогическите организации – 2-ри семестър

Консултиране в социално-образователната сфера – 2-ри семестър

Специална педагогика с модул Логопедия – 2-ри семестър

Специална педагогика с модул Логопедия – 3-ти семестър
.

Comments are closed