Учебни графици

Академичен календарен план за учебната 2019/2020 година в Тракийски университет

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
2019/2020 ЗИМЕН семестър

 

Начало на учебните занятия сутрин 8.15    Начало на учебните занятия следобед 12.00


Залите, в които се провеждат занятията, ще бъдат обявявани на портала на
Педагогически факултет  в деня на провежането им.

 

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 2 семестъра – 1-ви семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 3 семестъра – 1-ви семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 3 семестъра – 3-ти семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 4 семестъра – 1-ви семестър промяна – занятията от 1 декември 2019 се преместват на 19 януари 2020

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 4 семестъра –  3-ти семестър графикът е променен

НУП. Информационни и комуникационни технологии в началното училище – 1-ви семестър

НУП. Информационни и комуникационни технологии в началното училище – 3-ти семестър

Специална педагогика с модул Логопедия Срок на обучение 3 семестъра – 1-ви семестър

Специална педагогика с модул Логопедия Срок на обучение 3 семестъра – 3-ти семестър

Специална педагогика с модул Логопедия Срок на обучение 4 семестъра – 1-ви семестър
Списък на групите

Специална педагогика с модул Логопедия Срок на обучение 4 семестъра – 3-ти семестър

Специална педагогика с модул Ресурсен учител Срок на обучение 4 семестъра – 1-ви семестър промяна – графикът е променен

Специална педагогика с модул Ресурсен учител Срок на обучение 4 семестъра – 3-ти семестър

Мениджмънт на социалните и педагогическите организации – 1-ви семестър

Консултиране в социално-образователната сфера – 1-ви семестър промяна – занятията от 16 ноември 2019 г. се преместват на 15 декември 2019

Comments are closed