Учебни графици

Академичен календарен план за учебната 2019/2020 година в Тракийски университет

Важно съобщение за семестриалните такси!!!
Всички семестриални такси трябва да бъдат внесени до 13 май 2020 година.
Студените, неплатили до този краен срок, ще бъдат прекъснати!

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
2019/2020 ЛЕТЕН семестър

Обучението  се провежда неприсъствено чрез електронно базирани форми.
 

Начало на учебните занятия сутрин 8.15    Начало на учебните занятия следобед 12.00


Залите, в които се провеждат занятията, ще бъдат обявявани на портала на
Педагогически факултет  в деня на провежането им.

 

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 2 семестъра – 2-ри семестър 

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 3 семестъра – 2-ри семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 3 семестъра – …-ти семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 4 семестъра – 2-ри семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 4 семестъра –  4-ти семестър

НУП. Информационни и комуникационни технологии в началното училище – 2-ри семестър   

НУП. Информационни и комуникационни технологии в началното училище – 4-ти семестър 

Специална педагогика с модул Логопедия Срок на обучение 3 семестъра – 2-ри семестър

Специална педагогика с модул Логопедия Срок на обучение 3 семестъра – …-ти семестър

Специална педагогика с модул Логопедия Срок на обучение 4 семестъра – 2-ри семестър
Списък на групите

Специална педагогика с модул Логопедия Срок на обучение 4 семестъра – 4-ти семестър

Специална педагогика с модул Ресурсен учител Срок на обучение 4 семестъра – 2-ри семестър

Специална педагогика с модул Ресурсен учител Срок на обучение 4 семестъра – 4-ти семестър

Мениджмънт на социалните и педагогическите организации – 2-ри семестър

Консултиране в социално-образователната сфера – 2-ри семестър 

Comments are closed