Учебни графици

Академичен календарен план за учебната 2018/2019 година в Тракийски университет

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
2018/2019 ЛЕТЕН семестър

Начало на учебните занятия 8.15 ч.

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 2 семестъра – 2-ри семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 3 семестъра – 2-ри семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 3 семестъра

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 4 семестъра – 2-ри семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 4 семестъра –  4-ти семестър
 

НУП. Информационни и комуникационни технологии в началното училище – 2-ри семестър

 

НУП. Информационни и комуникационни технологии в началното училище – 4-ти семестър
Програма за провеждане на преддипломна практика в началното училище
1-ва група – СУ "Васил Левски"         2-ра група – 6ОУ "Св.Никола"          
                                 3-та група – 6ОУ "Св.Никола"

 

Мениджмънт на социалните и педагогическите организации – 2-ри семестър

Специална педагогика с модул Логопедия Срок на обучение 3 семестъра – 2-ри семестър

Специална педагогика с модул Логопедия Срок на обучение 3 семестъра

Специална педагогика с модул Логопедия Срок на обучение 4 семестъра – 2-ри семестър

Специална педагогика с модул Логопедия Срок на обучение 4 семестъра – 4-ти семестър
Преддипломна практика ОУ "Кирил Христов"  ОУ "Георги Райчев"

Специална педагогика с модул Ресурсен учител Срок на обучение 4 семестъра – 2-ри семестър

Пенитенциарна педагогика – 2-ри семестър

Консултиране в социално-образователната сфера

Comments are closed