Учебни графици

Академичен календарен план за учебната 2022/2023 година в Тракийски университет

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
2022/2023 ЗИМЕН семестър

Начало на учебните занятия сутрин – 9:00 часа

Начало на учебните занятия следобяд – 13:00 часа

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 3 семестъра – 1-ви семестър 

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 3 семестъра – 3-ти семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 4 семестъра – 1-ви семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 4 семестъра –  3-ти семестър

Предучилищна  педагогика (ПУП) Срок на обучение 3 семестъра – 1-ви семестър

Предучилищна  педагогика (ПУП) Срок на обучение 4 семестъра – 1-ви семестър

НУП. Информационни и комуникационни технологии в началното училище – 1-ви семестър

НУП. Информационни и комуникационни технологии в началното училище – 3-ти семестър 

Специална педагогика с модул Логопедия Срок на обучение 3 семестъра – 1-ви семестър   

Специална педагогика с модул Логопедия Срок на обучение 3 семестъра – 3-ти семестър

Специална педагогика с модул Логопедия Срок на обучение 4 семестъра – 1-ви семестър   

Специална педагогика с модул Логопедия Срок на обучение 4 семестъра – 3-ти семестър

Специална педагогика с модул Ресурсен учител Срок на обучение 4 семестъра – 1-ви семестър 

Специална педагогика с модул Ресурсен учител Срок на обучение 4 семестъра – 3-ти семестър

Мениджмънт на социалните и педагогическите организации – 2-ри семестър     

Технологии на обучението по информатика и информационни технологии – 4 семестъра – 1-ви семестър  

Технологии на обучението по информатика и информационни технологии – 4 семестъра – 3-ти семестър 

Comments are closed