Учебни графици

Академичен календарен план за учебната 2020/2021 година в Тракийски университет

 

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
2020/2021 ЗИМЕН семестър

Учебните занятия за 2020/2021 година за новоприетите  магистри ще започнат на
14 ноември 2020 (събота)присъствено от
от 9:00 часа.

Моля бъдете точни! Влизането във Факултета ще става при спазване на всички противоепидемични мерки. Моля не забравяйте маски и ръкавици.
Всички останали магистри и СДК продължават обучението си онлайн до второ нареждане.

Начало на учебните занятия сутрин 8.15    Начало на учебните занятия следобед 12.00


Залите, в които се провеждат занятията, ще бъдат обявявани на портала на
Педагогически факултет  в деня на провежането им.

 

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 2 семестъра – 1-ви семестър 

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 3 семестъра – 1-ви семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 3 семестъра – 3-ти семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 4 семестъра – 1-ви семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 4 семестъра –  3-ти семестър

НУП. Информационни и комуникационни технологии в началното училище – 1-ви семестър   

НУП. Информационни и комуникационни технологии в началното училище – 3-ти семестър 

Специална педагогика с модул Логопедия Срок на обучение 3 семестъра – 1-ви семестър

Специална педагогика с модул Логопедия Срок на обучение 3 семестъра – 3-ти семестър

Специална педагогика с модул Логопедия Срок на обучение 4 семестъра – 1-ви семестър
Списък на групите

Специална педагогика с модул Логопедия Срок на обучение 4 семестъра – 3-ти семестър

Специална педагогика с модул Ресурсен учител Срок на обучение 4 семестъра – 1-ви семестър

Специална педагогика с модул Ресурсен учител Срок на обучение 4 семестъра – 3-ти семестър

Мениджмънт на социалните и педагогическите организации – 1-ви семестър

Comments are closed