Учебни графици

Академичен календарен план за учебната 2018/2019 година в Тракийски университет

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
2018/2019 ЛЕТЕН семестър

Начало на учебните занятия 8.15 ч.

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 2 семестъра – 2-ри семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 3 семестъра – 2-ри семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 3 семестъра

Програма за провеждане на преддипломна практика в детската градина на студенти от ОКС „Магистър“ – ПНУП (три семестъра) – задочно обучение

ДГ №29                          ДГ №31                             ДГ №68
Програма за провеждане на преддипломна практика в началното училище на студенти от ОКС „Магистър“ – ПНУП (три семестъра) – задочно обучение

6 ОУ – 1 група                 6 ОУ – 2 група

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 4 семестъра – 2-ри семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 4 семестъра –  4-ти семестър

НУП. Информационни и комуникационни технологии в началното училище – 2-ри семестър

НУП. Информационни и комуникационни технологии в началното училище – 4-ти семестър

Мениджмънт на социалните и педагогическите организации – 2-ри семестър

Специална педагогика с модул Логопедия Срок на обучение 3 семестъра – 2-ри семестър

Специална педагогика с модул Логопедия Срок на обучение 3 семестъра

Специална педагогика с модул Логопедия Срок на обучение 4 семестъра – 2-ри семестър

Специална педагогика с модул Логопедия Срок на обучение 4 семестъра – 4-ти семестър

Специална педагогика с модул Ресурсен учител Срок на обучение 4 семестъра – 2-ри семестър

Пенитенциарна педагогика – 2-ри семестър

Консултиране в социално-образователната сфера – 2-ри семестър

Comments are closed