Учебни графици

Академичен календарен план за учебната 2021/2022 година в Тракийски университет

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
2021/2022 ЗИМЕН семестър

ВАЖНО!!!Учебните занятия ще се провеждат в онлайн платформи. Информация за всяко занятие ще получавате на общата поща на курса на вашата специалност. Името на общата поща и паролата са публикувани в списъка на студентите за съответния курс.

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 2 семестъра – 1-ви семестър     списък студенти

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 3 семестъра – 1-ви семестър     списък студенти

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 3 семестъра – 3-ти семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 4 семестъра – 1-ви семестър      списък студенти

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 4 семестъра –  3-ти семестър

НУП. Информационни и комуникационни технологии в началното училище – 1-ви семестър          списък студенти 

НУП. Информационни и комуникационни технологии в началното училище – 3-ти семестър 

Специална педагогика с модул Логопедия Срок на обучение 3 семестъра – 1-ви семестър      списък студенти

Специална педагогика с модул Логопедия Срок на обучение 3 семестъра – 3-ти семестър

Специална педагогика с модул Логопедия Срок на обучение 4 семестъра – 1-ви семестър      списък студенти

Специална педагогика с модул Логопедия Срок на обучение 4 семестъра – 3-ти семестър

Специална педагогика с модул Ресурсен учител Срок на обучение 4 семестъра – 1-ви семестър     списък студенти

Специална педагогика с модул Ресурсен учител Срок на обучение 4 семестъра – 3-ти семестър

Мениджмънт на социалните и педагогическите организации – 1-ви семестър     списък студенти

Технологии на обучението по информатика и информационни технологии – 2 семестъра – 1-ви семестър     списък студенти

Технологии на обучението по информатика и информационни технологии – 4 семестъра – 1-ви семестър     списък студенти

Comments are closed