Учебни графици

Академичен календарен план за учебната 2017/2018 година в Тракийски университет

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
2017/2018 ЛЕТЕН семестър

Начало на учебните занятия 8.15 ч.

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 2 семестъра – 2-ри семестър
Списък на студентите

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 3 семестъра – 2-ри семестър
Списък на студентите

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 3 семестъра

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 4 семестъра – 2-ри семестър
Списък на студентите

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 4 семестъра –  4-ти семестър

НУП. Информационни и комуникационни технологии в началното училище – 2-ви семестър
Списък на студентите​

НУП. Информационни и комуникационни технологии в началното училище – 4-ти семестър

Мениджмънт на социалните и педагогическите организации – 2-ри семестър

Консултиране в социално-образователната сфера 

Специална педагогика с модул Логопедия Срок на обучение 3 семестъра – 2-ри семестър

Специална педагогика с модул Логопедия Срок на обучение 3 семестъра

Специална педагогика с модул Логопедия Срок на обучение 4 семестъра – 2-ри семестър

Comments are closed