Изпити

Графици за провеждане на ДЪРЖАВНИ изпити – ЮНИ 2022

ПНУП магистри (3-сем.)

Специална педагогика (Логопедия 3 семестриално обучение) – ОКС "Магистър"

График за провеждане на семестриални изпити – магистри

2021/2022 (ЗИМЕН семестър)

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 2 семестъра – 1-ви семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 3 семестъра – 1-ви семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 3 семестъра – 3-ти семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 4 семестъра – 1-ви семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 4 семестъра –  3-ти семестър

НУП. Информационни и комуникационни технологии в началното училище – 1-ви семестър   

НУП. Информационни и комуникационни технологии в началното училище – 3-ти семестър

Специална педагогика с модул Логопедия Срок на обучение 3 семестъра – 1-ви семестър

Специална педагогика с модул Логопедия Срок на обучение 3 семестъра – 3-ти семестър

Специална педагогика с модул Логопедия Срок на обучение 4 семестъра – 1-ви семестър

Специална педагогика с модул Логопедия Срок на обучение 4 семестъра – 3-ти семестър

Специална педагогика с модул Ресурсен учител Срок на обучение 4 семестъра – 1-ви семестър

Специална педагогика с модул Ресурсен учител Срок на обучение 4 семестъра – 3-ти семестър

Мениджмънт на социалните и педагогическите организации – 1-ви семестър

Технологии на обучението по информатика и информационни технологии Срок на обучение 2 семестъра – 1-ви семестър   

Технологии на обучението по информатика и информационни технологии Срок на обучение 4 семестъра – 1-ви семестър 

 

Comments are closed