Изпити

График за провеждане на семестриални изпити – магистри
2016/2017 зимен семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 2 семестъра – 1-ви семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 3 семестъра – 1-ви семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 3 семестъра – 3-ти семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 4 семестъра – 1-ви семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 4 семестъра –  3-ти семестър

НУП. Информационни и комуникационни технологии в началното училище – 1-ви семестър

НУП. Информационни и комуникационни технологии в началното училище – 3-ти семестър

Мениджмънт на социалните и педагогическите организации – 1-ви семестър

Консултиране в социално-образователната сфера – 1-ви семестър

Специална педагогика с модул Логопедия – 1-ти семестър

Специална педагогика с модул Логопедия – 3-ви семестър

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

График за провеждане на държавни изпити магистри – катедра ПНУП, специалност ПНУП и специалност НУП.ИКТвНУ

График за провеждане на държавни изпити магистри – катедра ПСН 

Comments are closed