Изпити

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

ПНУП (3 семестъра) държавен изпит 2019

Държавни изпити на студенти от ОКС БАКАЛАВЪР и ОКС МАГИСТЪР към катедра ПСН 2018/2019

График за провеждане на семестриални изпити – магистри
2018/2019

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 2 семестъра – 1-ви семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 3 семестъра – 1-ви семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 3 семестъра – 3-ти семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 4 семестъра – 1-ви семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 4 семестъра –  3-ти семестър

НУП. Информационни и комуникационни технологии в началното училище – 1-ви семестър

НУП. Информационни и комуникационни технологии в началното училище – 3-ти семестър

Мениджмънт на социалните и педагогическите организации – 1-ви семестър

Консултиране в социално-образователната сфера

Социална педагогика (Пенитенциарна педагогика)

Специална педагогика с модул Ресурсен учител  (четири семестъра) – 1-ти семестър

Специална педагогика с модул Логопедия (три семестъра) – 1-ви семестър

Специална педагогика с модул Логопедия (три семестъра) – 3-ти семестър

Специална педагогика с модул Логопедия (четири семестъра) – 1-ви семестър

Специална педагогика с модул Логопедия (четири семестъра) – 3-ти семестър

 

 

НУП.ИКТ в НУ (4 семестъра)

ПНУП (2 семестъра) и ПНУП (4 семестъра)

График за провеждане на държавни изпити магистри – катедра ПСН 

 

График за провеждане на държавни изпити магистри – катедра ПНУП –поправителна сесия

 

График за провеждане на държавни изпити магистри – катедра ПСН – поправителна сесия

 

 

Comments are closed