Изпити

Графици за провеждане на ДЪРЖАВНИ изпити 2024 г.

магистри ПНУП и ПУП (3сем. обучение) – 2024 г.
Държавни изпити катедра ПСН (Логопедия)

 

График за провеждане на семестриални изпити – магистри

 

2022/2023 (ЛЕТЕН семестър)

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 2 семестъра – 2-ри семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 3 семестъра – 2-ри семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 3 семестъра

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 4 семестъра – 2-ри семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 4 семестъра –  4-ти семестър

Предучилищна  педагогика (ПУП) Срок на обучение 3 семестъра – 2-ри семестър

Предучилищна  педагогика (ПУП) Срок на обучение 4 семестъра – 2-ри семестър

НУП. Информационни и комуникационни технологии в началното училище – 2-ри семестър   

НУП. Информационни и комуникационни технологии в началното училище – 4-ти семестър

Специална педагогика с модул Логопедия Срок на обучение 3 семестъра – 2-ри семестър

Специална педагогика с модул Логопедия Срок на обучение 3 семестъра

Специална педагогика с модул Логопедия Срок на обучение 4 семестъра – 2-ри семестър

Специална педагогика с модул Логопедия Срок на обучение 4 семестъра – 4-ти семестър

Специална педагогика с модул Ресурсен учител Срок на обучение 4 семестъра – 2-ри семестър

Специална педагогика с модул Ресурсен учител Срок на обучение 4 семестъра – 4-ти семестър

Мениджмънт на социалните и педагогическите организации – 2-ри семестър

Технологии на обучението по информатика и информационни технологии Срок на обучение 2 семестъра  

Технологии на обучението по информатика и информационни технологии Срок на обучение 4 семестъра – 2-ри семестър 

Технологии на обучението по информатика и информационни технологии Срок на обучение 4 семестъра – 4-ти семестър 

 

Comments are closed