Изпити

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – поправителна сесия, учебна 2018/2019

НУП.ИКТ в НУ (4 семестъра) – 17 февруари 2020

ПНУП (2 семестъра) и ПНУП (4 семестъра)

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – редовна сесия, учебна 2019/2020

ПНУП (3 семестъра)

 

График за провеждане на семестриални изпити – магистри
2018/2019

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 2 семестъра – 2-ри семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 3 семестъра – 2-ри семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 3 семестъра

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 4 семестъра – 2-ри семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 4 семестъра –  4-ти семестър

НУП. Информационни и комуникационни технологии в началното училище – 2-ри семестър

НУП. Информационни и комуникационни технологии в началното училище – 4-ти семестър

Мениджмънт на социалните и педагогическите организации – 2-ри семестър

Консултиране в социално-образователната сфера – 2-ри семестър

Социална педагогика (Пенитенциарна педагогика) – 2-ри семестър

Специална педагогика с модул Ресурсен учител  (четири семестъра) – 2-ри семестър

Специална педагогика с модул Логопедия (три семестъра) – 2-ри семестър

Специална педагогика с модул Логопедия (три семестъра)

Специална педагогика с модул Логопедия (четири семестъра) – 2-ри семестър

Специална педагогика с модул Логопедия (четири семестъра) – 4-ти семестър

 

 

Comments are closed