Изпити

График за държавни писмени изпити – м.ЮНИ 2020

ПНУП (3 семестъра)

График за провеждане на семестриални изпити – магистри
2019/2020 (летен семестър)

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 2 семестъра – 2-ри семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 3 семестъра – 2-ри семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 3 семестъра –

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 4 семестъра – 2-ри семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 4 семестъра –  4-ти семестър

НУП. Информационни и комуникационни технологии в началното училище – 2-ри семестър

НУП. Информационни и комуникационни технологии в началното училище – 4-ти семестър

Мениджмънт на социалните и педагогическите организации – 2-ри семестър

Консултиране в социално-образователната сфера – 2-ри семестър

Специална педагогика с модул Ресурсен учител  (четири семестъра) – 2-ри семестър

Специална педагогика с модул Ресурсен учител  (четири семестъра) – 4-ти семестър

Специална педагогика с модул Логопедия (три семестъра) – 2-ри семестър

Специална педагогика с модул Логопедия (три семестъра) –

Специална педагогика с модул Логопедия (четири семестъра) –2-ри семестър

Специална педагогика с модул Логопедия (четири семестъра) – 4-ти семестър

 

 

График за провеждане на семестриални изпити – магистри
2019/2020

 

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 2 семестъра – 1-ви семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 3 семестъра – 1-ви семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 3 семестъра – 3-ти семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 4 семестъра – 1-ви семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 4 семестъра –  3-ти семестър

НУП. Информационни и комуникационни технологии в началното училище – 1-ви семестър

НУП. Информационни и комуникационни технологии в началното училище – 3-ти семестър

Мениджмънт на социалните и педагогическите организации – 1-ри семестър

Консултиране в социално-образователната сфера – 1-ви семестър

Специална педагогика с модул Ресурсен учител  (четири семестъра) – 1-ви семестър

Специална педагогика с модул Ресурсен учител  (четири семестъра) – 3-ти семестър

Специална педагогика с модул Логопедия (три семестъра) – 1-ви семестър

Специална педагогика с модул Логопедия (три семестъра) – 3-ти семестър

Специална педагогика с модул Логопедия (четири семестъра) –1-ви семестър

Специална педагогика с модул Логопедия (четири семестъра) – 3-ти семестър

 

 

Comments are closed