Изпити

График за провеждане на ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ  на студенти от ОКС Магистър – редовна сесия – катедра ПСН

 

График за провеждане на семестриални изпити – магистри

2020/2021 (ЛЕТЕН семестър)

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 2 семестъра – 2-ри семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 3 семестъра – 2-ри семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 3 семестъра

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 4 семестъра – 2-ри семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Срок на обучение 4 семестъра –  4-ти семестър

НУП. Информационни и комуникационни технологии в началното училище – 2-ри семестър   

НУП. Информационни и комуникационни технологии в началното училище – 4-ти семестър

Специална педагогика с модул Логопедия Срок на обучение 3 семестъра – 2-ри семестър

Специална педагогика с модул Логопедия Срок на обучение 3 семестъра

Специална педагогика с модул Логопедия Срок на обучение 4 семестъра – 2-ри семестър

Специална педагогика с модул Логопедия Срок на обучение 4 семестъра – 4-ти семестър

Специална педагогика с модул Ресурсен учител Срок на обучение 4 семестъра – 2-ри семестър

Специална педагогика с модул Ресурсен учител Срок на обучение 4 семестъра – 4-ти семестър

Мениджмънт на социалните и педагогическите организации – 2-ри семестър

 

Comments are closed