Актуално

Актуална информация за магистри

Програма за провеждане на преддипломна практика в детската градина на студенти от ОКС „Магистър“ – ПНУП (три семестъра) – задочно обучение

ДГ №29                          ДГ №31                             ДГ №68
 

Програма за провеждане на преддипломна практика в началното училище на студенти от ОКС „Магистър“ – ПНУП (три семестъра) – задочно обучение

6 ОУ – 1 група                 6 ОУ – 2 група

 

 

Comments are closed