Учебен график

Академичен календарен план за учебната 2016/2017 година в Тракийски университет

Графици на учебните занятия на студентите редовно обучение
2016/2017

от 22.05.2017

Социална педагогика Специална педагогика
1 курс 1 курс
2 курс 2 курс
3 курс                   Текуща практика 3 курс
4 курс                   Преддипломна практика 4 курс Програма преддипломна практика
           Разпределение на групите
Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Начална училищна педагогика с чужд език (НУПЧЕ)
1A курс                                  1Б курс 1 курс
2 курс 2 курс
3 курс 3 курс
4 курс                            Преддипломна практика
                                  II ОУ         IV ОУ          VI ОУ 
                                 ДГ №10    ДГ №28     ДГ №31
4 курс               Преддипломна практика
Педагогика на обучението по информационни технологии (ПОИТ)
1 курс

 

Графици на учебните занятия на студентите бакалаври задочно обучение
летен семестър – 2016/2017

Социална педагогика (задочно обучение)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс Преддипломна практика
Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)
(задочно обучение)
1 курс
2 курс
3 курс

 

 

 

 

Comments are closed