Учебен график

Академичен календарен план за учебната 2020/2021 година в Тракийски университет

Графици на учебните занятия на студентите редовно обучение
ЛЕТЕН семестър 2020/2021

от 15 февруари 2021 до 28 май 2021

От 18 февруари 2021 г. в ПФ е прекъснато газоподаването. Парното не работи.
Моля всички преподаватели и студенти да преминат в онлайн режим на обучение.

Този режим е съобразен с епидемиологичната обстановка в страната и ще продължи до 30 април 2021 г. (по заповед на Министъра на здравеопазването).

Социална педагогика Специална педагогика
1 курс 1 курс
2 курс 2 курс
3 курс          Практика 3 курс
4 курс          Преддипломна практика         4 курс                 Преддипломен стаж        
Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Начална училищна педагогика с чужд език (НУПЧЕ)
1 курс    1 курс
2 курс     2 курс
3 курс                                   3 курс

4 курс                 Преддипломна практика

4 курс                  Преддипломна практика
Педагогика на обучението
по информационни технологии (ПОИТ)
Педагогика на обучението
по изобразително изкуство и графичен дизайн (ПОИИиГД)
1 курс 1 курс
2 курс 2 курс
3 курс  
4 курс  

 

 

Графици на учебните занятия на студентите бакалаври задочно обучение
ЛЕТЕН семестър – 2020/2021

Социална педагогика (задочно обучение)
1 курс
2 курс
3 курс
 
Специална педагогика (задочно обучение)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)
(задочно обучение)
1 курс
2 курс
3 курс
 

 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed