Учебен график

Академичен календарен план за учебната 2017/2018 година в Тракийски университет

Графици на учебните занятия на студентите редовно обучение
2017/2018

от 18 декември 2017

Социална педагогика Специална педагогика
1 курс 1 курс
2 курс 2 курс
3 курс 3 курс
4 курс  4 курс
Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Начална училищна педагогика с чужд език (НУПЧЕ)
1A курс                                  1Б курс 1 курс
2А курс                                  2Б курс 2 курс
3 курс 3 курс
4 курс  4 курс
Педагогика на обучението по информационни технологии (ПОИТ)
1 курс
2 курс

Графици на учебните занятия на студентите бакалаври задочно обучение
зимен семестър – 2017/2018

Социална педагогика (задочно обучение)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Специална педагогика (задочно обучение)
1 курс
Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)
(задочно обучение)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс

 

 

 

 

Comments are closed