Учебен график

Академичен календарен план за учебната 2023/2024 година в Тракийски университет

Графици на учебните занятия на студентите редовно обучение
ЛЕТЕН семестър 2023/2024

Социална педагогика Специална педагогика
1 курс 1 курс
2 курс 2 курс
3 курс     3 курс
4 курс              4 курс                    
Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Начална училищна педагогика с чужд език (НУПЧЕ)
1 курс    1 курс
2 курс     2 курс
3 курс                                   3 курс

4 курс
Преддипломна практика 2 ОУ
Преддипломна практика 4 ОУ
Преддипломна практика 6 ОУ
Преддипломна практика НУ Д.Бл.
Преддипломна практика ОУ Г. Кирков – Казанлък
Преддипломна практика ДГ 68
Преддипломна практика ДГ 10
Преддипломна практика ДГ Зорница   

4 курс 
Преддипломна практика НУ   
Предучилищна педагогика (ПУП)  
1 курс  
2 курс  
Педагогика на обучението
по информационни технологии (ПОИТ)
Педагогика на обучението
по изобразително изкуство и графичен дизайн (ПОИИиГД)
1 курс 1 курс
2 курс 2 курс
3 курс 3 курс
4 курс 4 курс
Педагогика на обучението
по физическо възпитание (ПОФВ)
 
1 курс  
2 курс  

 

Графици на учебните занятия на студентите бакалаври задочно обучение
ЛЕТЕН семестър – 2023/2024

Социална педагогика (задочно обучение)
1 курс
2 курс
3 курс 
4 курс
Специална педагогика (задочно обучение)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)
(задочно обучение)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Предучилищна педагогика (ПУП)
(задочно обучение)
1 курс
2 курс

 

 

Графици на учебните занятия на студентите редовно обучение
ЗИМЕН семестър 2023/2024

 

Социална педагогика Специална педагогика
1 курс 1 курс
2 курс 2 курс
3 курс          3 курс
4 курс              4 курс                    
Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Начална училищна педагогика с чужд език (НУПЧЕ)
1 курс    1 курс
2 курс     2 курс
3 курс                            3 курс

4 курс       

4 курс  
Предучилищна педагогика (ПУП)  
1 курс  
2 курс  
Педагогика на обучението
по информационни технологии (ПОИТ)
Педагогика на обучението
по изобразително изкуство и графичен дизайн (ПОИИиГД)
1 курс 1 курс
2 курс 2 курс
3 курс 3 курс
4 курс 4 курс
Педагогика на обучението
по физическо възпитание (ПОФВ)
 
1 курс  
2 курс  

 

________________

 

Графици на учебните занятия на студентите бакалаври задочно обучение
ЗИМЕН семестър – 2023/2024

Социална педагогика (задочно обучение)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Специална педагогика (задочно обучение)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)
(задочно обучение)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Предучилищна  педагогика (ПУП)
(задочно обучение)
1 курс
2 курс

  


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed