Учебен график

Академичен календарен план за учебната 2021/2022 година в Тракийски университет

Графици на учебните занятия на студентите редовно обучение
ЗИМЕН семестър 2021/2022

 

Социална педагогика Специална педагогика
1 курс 1 курс
2 курс 2 курс
3 курс          3 курс
4 курс              4 курс                    
Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Начална училищна педагогика с чужд език (НУПЧЕ)
1 курс    1 курс
2 курс     2 курс
3 курс                                   3 курс

4 курс              

4 курс                 
Педагогика на обучението
по информационни технологии (ПОИТ)
Педагогика на обучението
по изобразително изкуство и графичен дизайн (ПОИИиГД)
1 курс 1 курс
2 курс 2 курс
3 курс 3 курс
4 курс  

mmm

Графици на учебните занятия на студентите бакалаври задочно обучение
ЗИМЕН семестър – 2021/2022

Социална педагогика (задочно обучение)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Специална педагогика (задочно обучение)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)
(задочно обучение)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс

 

 

 

 

Графици на учебните занятия на студентите бакалаври задочно обучение
ЛЕТЕН семестър – 2020/2021

Социална педагогика (задочно обучение)
1 курс
2 курс
3 курс
 
Специална педагогика (задочно обучение)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)
(задочно обучение)
1 курс
2 курс
3 курс
 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed