Учебен график

Академичен календарен план за учебната 2019/2020 година в Тракийски университет
 

Графици на учебните занятия на студентите бакалаври задочно обучение
ЛЕТЕН семестър – 2019/2020

Социална педагогика (задочно обучение)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Специална педагогика (задочно обучение)
1 курс
2 курс
3 курс
Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)
(задочно обучение)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс

 

Графици на учебните занятия на студентите редовно обучение
ЛЕТЕН семестър 2019/2020

от 17.02.2020

Социална педагогика Специална педагогика
1 курс 1 курс
2 курс 2 курс
3 курс          Практика 3 курс
4 курс          Практика         
Преддипломна практика
4 курс     
Преддипломен стаж        
Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Начална училищна педагогика с чужд език (НУПЧЕ)
1A курс     списък                  1Б курс    списък 1 курс
2А курс     списък                  2Б курс     списък 2 курс
3 курс                                   3 курс

4 курс

4 курс 
Педагогика на обучението
по информационни технологии (ПОИТ)
Педагогика на обучението
по изобразително изкуство и графичен дизайн (ПОИИиГД)
1 курс 1 курс
2 курс  
3 курс  
4 курс  

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed