Учебен график

Академичен календарен план за учебната 2018/2019 година в Тракийски университет

Графици на учебните занятия на студентите редовно обучение
2018/2019

от 10.12.2018

Социална педагогика Специална педагогика
1 курс 1 курс
2 курс 2 курс
3 курс          Практика 3 курс
4 курс          Практика          Преддипломна практика 4 курс        Преддипломен стаж        
Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Начална училищна педагогика с чужд език (НУПЧЕ)
1A курс     списък                  1Б курс     списък 1 курс
2А курс     списък                  2Б курс     списък 2 курс
3 курс                                3 курс
4 курс   Преддипломна практика   4 курс   Преддипломна практика  
Педагогика на обучението по информационни технологии (ПОИТ)
1 курс
2 курс
3 курс

 

 

Графици на учебните занятия на студентите бакалаври задочно обучение
зимен семестър – 2018/2019

Социална педагогика (задочно обучение)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Специална педагогика (задочно обучение)
1 курс
2 курс
Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)
(задочно обучение)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс

 

 

 

 

 

Comments are closed