Учебен график

Академичен календарен план за учебната 2018/2019 година в Тракийски университет

Графици на учебните занятия на студентите редовно обучение
ЛЕТЕН семестър 2018/2019

от 27.05.2019

Социална педагогика Специална педагогика
1 курс 1 курс
2 курс 2 курс
3 курс          Практика 3 курс
4 курс          Практика          Преддипломна практика 4 курс        Преддипломен стаж        
Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Начална училищна педагогика с чужд език (НУПЧЕ)
1A курс     списък                  1Б курс    списък 1 курс
2А курс     списък                  2Б курс     списък 2 курс
3 курс                                3 курс

4 курс  Предипломна практика
  2ОУ   4ОУ  6ОУ

10ДГ   23ДГ    29ДГ   31ДГ   68ДГ

4 курс   Преддипломна практика
Д.Бл.1       Д.Бл.2      Д.Бл.3
Педагогика на обучението по информационни технологии (ПОИТ)
1 курс
2 курс
3 курс

 

Графици на учебните занятия на студентите бакалаври задочно обучение
летен семестър – 2018/2019

Социална педагогика (задочно обучение)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс Преддипломна практика (15.03 – 20.05.2019)
Специална педагогика (задочно обучение)
1 курс
2 курс
Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)
(задочно обучение)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс

 

 

 

 

 

 

Comments are closed