График за изпити

image_pdfimage_print

Графици за провеждане на семестриални изпити (зимен семестър) за  студенти редовно обучение
2016/2017

Социална педагогика Специална педагогика
1 курс 1 курс
2 курс 2 курс
3 курс    3 курс
4 курс 4 курс
Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Начална училищна педагогика с чужд език (НУПЧЕ)
1А курс                  1Бкурс 1 курс
2 курс 2 курс
3 курс 3 курс
4 курс 4 курс

Педагогика на обучението по информационни технологии (ПОИТ)

1 курс

 

Графици за провеждане на семестриални изпити  (зимен семестър) за  студенти задочно обучение 2016/2017

Социална педагогика – задочно

1 курс    2 курс   3 курс    4 курс

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)- задочно

1 курс    2 курс   3 курс

 

График за провеждане на държавни изпити – поправителна сесия
катедра ПНУП, специалност ПНУП и НУПЧЕ

График за провеждане на държавни изпити – поправителна сесия
катедра ПСН, специалност Социална педагогика и Специална педагогика

 

Comments are closed