График за изпити

Графици за провеждане на семестриални изпити  (ЗИМЕН семестър)
за  студенти задочно обучение 2022/2023

Социална педагогика – задочно

1 курс    2 курс   3 курс   4 курс

 

Специална педагогика – задочно

1 курс    2 курс   3 курс   4 курс

 

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)- задочно

1 курс    2 курс   3 курс   4 курс

 

Предучилищна педагогика (ПУП)- задочно

1 курс

 

 

 

Графици за провеждане на семестриални изпити редовно обучение

2021/2022 ЛЕТЕН семестър

Социална педагогика Специална педагогика
1 курс 1 курс
2 курс 2 курс
   3 курс    3 курс
   
Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Начална училищна педагогика с чужд език (НУПЧЕ)
1 курс 1 курс
2 курс 2 курс
3 курс 3 курс
   

Педагогика на обучението по информационни технологии (ПОИТ)

Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн (ПОИИиГД)
1 курс 1 курс
2 курс 2 курс
3 курс 3 курс
   

 

 

Графици за провеждане на семестриални изпити  (ЛЕТЕН семестър) за
студенти задочно обучение 2021/2022

Социална педагогика – задочно

1 курс    2 курс   3 курс  

Специална педагогика – задочно

1 курс    2 курс   3 курс  

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)- задочно

1 курс    2 курс   3 курс  

 

 

Графици за провеждане на семестриални изпити редовно обучение

2021/2022 ЗИМЕН семестър

Социална педагогика Специална педагогика
1 курс 1 курс
2 курс 2 курс
   3 курс    3 курс
4 курс 4 курс
Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Начална училищна педагогика с чужд език (НУПЧЕ)
1 курс 1 курс
2 курс 2 курс
3 курс 3 курс
4 курс 4 курс

Педагогика на обучението по информационни технологии (ПОИТ)

Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн (ПОИИиГД)
1 курс 1 курс
2 курс 2 курс
3 курс 3 курс
4 курс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed