График за изпити

Графици за провеждане на семестриални изпити (летен семестър) за  студенти редовно обучение    2016/2017

Социална педагогика Специална педагогика
1 курс 1 курс
2 курс 2 курс
3 курс    3 курс
   
Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Начална училищна педагогика с чужд език (НУПЧЕ)
1А курс                  1Бкурс 1 курс
2 курс 2 курс
3 курс 3 курс
   

Педагогика на обучението по информационни технологии (ПОИТ)
1 курс

Графици за провеждане на семестриални изпити  (ЛЕТЕН семестър) за  студенти задочно обучение 2016/2017

Социална педагогика – задочно

1 курс    2 курс   3 курс    4 курс

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)- задочно

1 курс    2 курс   3 курс

!!!Важно за 3 курс ПНУП (задочно) – Изпитът при доц. д-р Виолета Станчева по Педагогически технологии на игровото взаимодействие, определен за 27 март 2017 г. ще се проведе на 22 април 2017 г.

Графици за провеждане на семестриални изпити (зимен семестър) за  студенти редовно обучение    2016/2017

Социална педагогика Специална педагогика
1 курс 1 курс
2 курс 2 курс
3 курс    3 курс
4 курс 4 курс
Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Начална училищна педагогика с чужд език (НУПЧЕ)
1А курс                  1Бкурс 1 курс
2 курс 2 курс
3 курс 3 курс
4 курс 4 курс

Педагогика на обучението по информационни технологии (ПОИТ)
1 курс

Графици за провеждане на семестриални изпити  (зимен семестър) за  студенти задочно обучение 2016/2017

Социална педагогика – задочно

1 курс    2 курс   3 курс    4 курс

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)- задочно

1 курс    2 курс   3 курс

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

График за провеждане на държавни изпити – катедра ПНУП, специалност ПНУП и НУПЧЕ

График за провеждане на държавни изпити – катедра ПНУП, специалност ПНУП и НУПЧЕ – поправителна

График за провеждане на държавни изпити – катедра ПСН, специалност Социална педагогика и Специална педагогика

 

 

Comments are closed