График за изпити

Графици за провеждане на семестриални изпити (зимен семестър) за  студенти редовно обучение    2017/2018

Социална педагогика Специална педагогика
1 курс 1 курс
2 курс 2 курс
3 курс    3 курс
4 курс 4 курс
Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Начална училищна педагогика с чужд език (НУПЧЕ)
1А курс                  1Бкурс 1 курс
2А курс                  2Бкурс 2 курс
3 курс 3 курс
4 курс 4 курс

Педагогика на обучението по информационни технологии (ПОИТ)

1 курс
2 курс

Графици за провеждане на семестриални изпити  (зимен семестър) за  студенти задочно обучение 2017/2018

Социална педагогика – задочно

1 курс    2 курс   3 курс    4 курс

Специална педагогика – задочно

1 курс

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)- задочно

1 курс    2 курс   3 курс   4 курс

 

Графици за провеждане на семестриални изпити (летен семестър) за  студенти редовно обучение    2016/2017

Социална педагогика Специална педагогика
1 курс 1 курс
2 курс 2 курс
3 курс    3 курс
   
Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Начална училищна педагогика с чужд език (НУПЧЕ)
1А курс                  1Бкурс 1 курс
2 курс 2 курс
3 курс 3 курс
   

Педагогика на обучението по информационни технологии (ПОИТ)
1 курс

Графици за провеждане на семестриални изпити  (ЛЕТЕН семестър) за  студенти задочно обучение 2016/2017

Социална педагогика – задочно

1 курс    2 курс   3 курс    4 курс

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)- задочно

1 курс    2 курс   3 курс

 

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

График за провеждане на държавни изпити – катедра ПНУП, специалност ПНУП и НУПЧЕ

График за провеждане на държавни изпити – катедра ПНУП, специалност ПНУП и НУПЧЕ – поправителна

График за провеждане на държавни изпити – катедра ПСН, специалност Социална педагогика и Специална педагогика

График за провеждане на държавни изпити – катедра ПСН, специалност Социална педагогика и Специална педагогикапоправителна сесия:
Специална педагогика (ОКС – бакалавър) и Специална педагогика Логопедпия (ОКС- магистър):
писмен изпит 18.09.2017    устен испит 25.09.2017

Социална педагогика (ОКС бакалавър):
писмен изпит 20.09.2017     устен изпит 25.09.2017

 

 

Comments are closed