График за изпити

 

График за държавни писмени и устни изпити – поправителна сесия – м.септември 2020 – катедра ПСН

Графици за провеждане на семестриални изпити  (ЗИМЕН семестър) за  студенти задочно обучение 2020/2021

Социална педагогика – задочно

1 курс    2 курс   3 курс   4 курс

Специална педагогика – задочно

1 курс    2 курс   3 курс   4 курс

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)- задочно

1 курс    2 курс   3 курс   4 курс

 

 

 

Графици за провеждане на семестриални изпити редовно обучение

2019/2020 ЛЕТЕН семестър

Социална педагогика Специална педагогика
1 курс 1 курс
2 курс 2 курс
   3 курс    3 курс
   
Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Начална училищна педагогика с чужд език (НУПЧЕ)
1А курс                   1Б курс 1 курс
 2А курс                   2Б курс 2 курс
3 курс 3 курс
   

Педагогика на обучението по информационни технологии (ПОИТ)

Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн (ПОИИиГД)
1 курс 1 курс
2 курс  
3 курс  
   

 

Графици за провеждане на семестриални изпити  (ЛЕТЕН семестър) за  студенти задочно обучение 2019/2020

Социална педагогика – задочно

1 курс    2 курс   3 курс  

Специална педагогика – задочно

1 курс    2 курс   3 курс

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)- задочно

1 курс    2 курс   3 курс  

 

Графици за провеждане на семестриални изпити редовно обучение

2019/2020 ЗИМЕН семестър

Социална педагогика Специална педагогика
1 курс 1 курс
2 курс 2 курс
   3 курс    3 курс
4 курс 4 курс
Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Начална училищна педагогика с чужд език (НУПЧЕ)
1А курс                   1Б курс 1 курс
 2А курс                   2Б курс 2 курс
3 курс 3 курс
4 курс 4 курс

Педагогика на обучението по информационни технологии (ПОИТ)

Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн (ПОИИиГД)
1 курс 1 курс
2 курс  
3 курс  
4 курс  

 

Графици за провеждане на семестриални изпити  (ЗИМЕН семестър) за  студенти задочно обучение 2019/2020

Социална педагогика – задочно

1 курс    2 курс   3 курс    4 курс

Специална педагогика – задочно

1 курс    2 курс   3 курс

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)- задочно

1 курс    2 курс   3 курс   4 курс

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed