График за изпити

Графици за провеждане на ДЪРЖАВНИ изпити 2023 г.

специалност ПНУП и НУПЧЕ

 

Графици за провеждане на семестриални изпити  (ЛЕТЕН семестър)
за  студенти задочно обучение 2022/2023

Социална педагогика – задочно

1 курс    2 курс   3 курс   4 курс

 

Специална педагогика – задочно

1 курс    2 курс   3 курс   4 курс

 

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)- задочно

1 курс    2 курс   3 курс   4 курс

 

Предучилищна педагогика (ПУП)- задочно

1 курс

 

Графици за провеждане на семестриални изпити редовно обучение

2022/2023 ЗИМЕН семестър

Социална педагогика Специална педагогика
1 курс 1 курс
2 курс 2 курс
   3 курс    3 курс
4 курс 4 курс
Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Начална училищна педагогика с чужд език (НУПЧЕ)
1 курс 1 курс
2 курс 2 курс
3 курс 3 курс
4 курс 4 курс
Предучилищна  педагогика (ПУП)  
1 курс  

Педагогика на обучението по информационни технологии (ПОИТ)

Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн (ПОИИиГД)
1 курс 1 курс
2 курс 2 курс
3 курс 3 курс
4 курс 4 курс
Педагогика на обучението по физическо възпитание (ПОФВ)  
1 курс  

 

Графици за провеждане на семестриални изпити  (ЗИМЕН семестър)
за  студенти задочно обучение 2022/2023

Социална педагогика – задочно

1 курс    2 курс   3 курс   4 курс

 

Специална педагогика – задочно

1 курс    2 курс   3 курс   4 курс

 

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)- задочно

1 курс    2 курс   3 курс   4 курс

 

Предучилищна педагогика (ПУП)- задочно

1 курс

 

 

 

Графици за провеждане на семестриални изпити редовно обучение

ЛЕТЕН семестър

Социална педагогика Специална педагогика
1 курс 1 курс
2 курс 2 курс
   3 курс    3 курс
   
Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) Начална училищна педагогика с чужд език (НУПЧЕ)
1 курс 1 курс
2 курс 2 курс
3 курс 3 курс
   

Педагогика на обучението по информационни технологии (ПОИТ)

Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн (ПОИИиГД)
1 курс 1 курс
2 курс 2 курс
3 курс 3 курс
   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed