Актуално

Актуална информация за бакалаври

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
1. доц. д-р Кр. Мутафчиева        – 29.09.2018 г., 9.30 ч.
2. доц. д-р В. Иванова            – 02.10.2018 г., 9.30 ч.
3. доц. д-р Г. Вълчев            – 27.09.2018 г., 11.00 ч.
4. проф. д-р Ж. Стойкова, дн        – 27.09.2018 г., 12.00 ч.
5. доц. д-р М. Тенева            – 01.10.2018 г., 9.00 ч.
6. доц. д-р Ив. Шивачева        – 03.10.2018 г., 10.00 ч.
7. доц. д-р В. Шарланова         – 04.10.2018 г., 12.00 ч.
8. ас. д-р М. Димитров            – 03.10.2018 г., 9.00 ч.
9. доц. д-р В. Станчева            – 06.10.2018 г., 10.00 ч.
10. проф. д-р Т. Борисова, дн        – 04.10.2018 г., 9.30 ч.
11. проф. д-р Ст. Георгиева        – 03.10.2018 г., 9.00 ч.
12. проф. д-р П. Стефанов        – 28.09.2018 г., 10.00 ч.
13. доц. Ани Златева            – 01.10.2018 г., 10.00 ч.
14. проф. д-р Галя Кожухарова – 05.10.2018 г., 9.00 часа в ДИПКУ

 

Leave a Reply