Актуално

Актуална информация за бакалаври

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
Проф. д-р Стефанка Георгиева        – 07.10.2019, 9.00 ч.
Доц. д-р Красимира Мутафчиева    – 07.10.2019, 9.00 ч.
Проф. д-р Петър Стефанов        – 07.10.2019, 9.00 ч.
Доц. д-р Иванка Шивачева        – 08.10.2019, 9.00 ч.
Доц. д-р Виолета Станчева        – 19.10.2019, 9.00 ч.
Доц. д-р Мария Тенева            – 03.10.2019, 9.00 ч.
Доц. д-р Генчо Вълчев            – 07.10.2019, 11.00 ч.
Доц. д-р Валентина Шарланова    – 08.10.2019, 12.00 ч.
Проф. д-р Жанета Стойкова и ас. д-р Неделина Здравкова        – 08.10.2019, 11.00 ч.  
Проф. д-р Галя Кожухарова        – 07.10.2019, 13.30 ч. зала 208, ДИПКУ
Ас. д-р Митко Шошев            –  07.10.2019, 10.00 ч.

 


Държавни изпити на студенти от ОКС БАКАЛАВЪР и ОКС МАГИСТЪР към катедра ПСН 2018/2019

Leave a Reply