Публикации

Катедра “Педагогически и социални науки” тел. (35942) 613 740
ръководител катедра доц. д-р Мария Теневапубликации      учебни курсове
проф. д.пс.н Иван Димитров-публикации       учебни курсове
проф. д.п.н. Иван Карагьозов-публикации        учебни курсове
проф. д-р Венета Кацарска –публикации       учебни курсове
проф. д-р Жанета Стойкова-публикации       учебни курсове
проф. д-р Марияна Стефанова-публикации       учебни курсове
проф. д-р Нели Бояджиева – публикации
проф. д-р Христо Макаков-публикации       учебни курсове
доц. д-р Валентина Шарланова – публикации
доц. д-р Ганчо Ганчев –публикации       учебни курсове
доц. д-р Генчо Вълчев – публикации
доц. д-р Елена Лавренцова –публикации       учебни курсове
доц. д-р Иванка Шивачева-Пинеда-публикации       учебни курсове
доц. д-р Красимира Йонкова-публикации       учебни курсове
доц. д-р Красимира Мутафчиева –публикации       учебни курсове
доц. д-р Марин Добрев –публикации       учебни курсове
доц. д-р Пешка Коркинова -публикации  учебни курсове
доц. д-р Христо Салджиев-публикации       учебни курсове
гл. ас. д-р Катя Тинева-Гюрковска – публикации
гл. ас. д-р Петър Вълков – публикации
гл. ас. д-р Стефан Тончев –публикации       учебни курсове
ас. Бояна Буюклиева-публикации       учебни курсове
ас. Мартин Ранчев-публикации       учебни курсове
ас. Неделина Здравкова-публикации       учебни курсове
ас. Цвета Делчева-публикации       учебни курсове

Катедра “Предучилищна и начална училищна педагогика” тел. (35942) 613 779
ръководител катедра  доц. д-р Виолета Станчева  –публикации
проф. д.п.н. Георги Иванов –публикации       учебни курсове
проф. д.п.н. Петър Петров  –публикации       учебни курсове
проф. д-р Петър Стефанов –публикации
проф. д-р Стефанка Георгиева –публикации       учебни курсове
проф. д-р Цонка Каснакова –публикации       учебни курсове
доц. д-р Ани Златева –публикации       учебни курсове
доц. д-р Ваня Петрова-публикации       учебни курсове
доц. д-р Веселина Иванова-публикации       учебни курсове
проф. д-р Галя Кожухарова –публикации       учебни курсове
ас. д-р Румяна Неминска-публикации       учебни курсове
ас. Виолета Георгиева –публикации
ас. Галена Терзиева –публикации      учебни курсове
ас. Донка Желева-Терзиева
ас. Мариан Делчев –публикации       учебни курсове
ас. Мария Темникова –публикации
ас. Милен Димитров –публикации       учебни курсове

Катедра “Езиково обучение и информационни технологии” тел. (35942) 613 745
ръководител катедра проф. д.ф.н. Антонина Колева публикации    учебни курсове
проф. д-р Таня Борисова –публикации       учебни курсове
доц. д-р Ангел Ангелов –публикации       учебни курсове
доц. д-р Димитрина Брънекова –публикации       учебни курсове
доц. д-р Свилен Станчев –публикации       учебни курсове
гл. ас. д-р Бранимира Лекова –публикации       учебни курсове
ас. Анна Арнаудова –публикации       учебни курсове
ас. Десислава Сидерова –публикации       учебни курсове
ас. Златка Желязкова –публикации       учебни курсове
ас. Мариана Павлова –публикации       учебни курсове
ас. инж. Мима Трифонова -публикации       учебни курсове
ас. инж. Христомир Зафиров –публикации       учебни курсове

Comments are closed