Научни форуми

ХІІ МЕЖДУНАРОДЕН БАЛКАНСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН И НАУЧЕН КОНГРЕС
на тема: ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЖИВОТА, ПРОФЕСИОНАЛНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ И БЛАГОПОЛУЧИЕТО
28 – 30 септември 2017 г. Несебър, България
Официалните езици на конференцията са български и английски.

12th International Balkan Education and Science Congress
on the topic of EDUCATION FOR LIFE, WORK AND WELL-BEING
September 28 – 30 2017 Nessebar, Bulgaria
The official languages of the conference:Bulgarian and English
 

2014     9th INTERNATIONAL BALKAN EDUCATION AND SCIENCE CONGRESS
EDERNE, TURKEY      16. – 18. OCTOBER, 2014

2013    "Innovations, Challenges and Tendencies in Post Modern Education"
12-13 September 2013  

2012    EDUCATION IN THE MODERN EUROPEAN ENVIRONMENT ARTS AND SCIENCE EDUCATION CONFERENCE     SEPTEMBER 17-18, 2012, OPATIJA, CROATIA

Comments are closed