Контакти

ЗАМ.-ДЕКАН:  –  НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
доц. д-р Христо Салджиев
Тел: 042 613 775
e-mail: salci@abv.bg

Comments are closed