Контакти

Международно сътрудничество
За контакт:  ЗАМ. ДЕКАН НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
доц. д-р Христо Салджиев
Координатор по програма Еразъм , E-mail:salci@abv.bg

Comments are closed