Контакти

Международно сътрудничество
За контакт: проф. д-р Стефанка Георгиева – ЗАМ. ДЕКАН НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЕКТИ, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, E-mail:fa33@abv.bg
доц. д-р Христо Салджиев Координатор по програма Еразъм , E-mail:salci@abv.bg

Comments are closed