Договори

Международно сътрудничество
За контакт: доц. д-р Стефанка Георгиева – ЗАМ. ДЕКАН НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЕКТИ, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, E-mail:fa33@abv.bg
Христо Салджиев Координатор по програма Еразъм , E-mail:salci@abv.bg
Педагогическият факултет поддържа активно двустранни договорни отношения за научно, образователно и културно сътрудничество с:
  • Педагогически факултет на Тракийски университет – гр.Одрин, Турция
  • Педагогически факултет “Св. Климент Охридски” към Скопски университет “Св. св. Кирил и Методий”- гр. Скопие, Р Македония
  • Педагогически факултет “Г. Делчев” към Скопския университет “Св. Кирил и Методий” – гр.Щип, Р Македония
  • Педагогически факултет към Лионския университет – гр.Лион, Франция
Съвместното партньорство с педагогическите факултети на балканските страни се проявява в организирането и провеждането на:
Първа балканска конференция
”Образованието – глобална идентичност и културно разнообразие”
27-29.06.2003 г., гр.Стара Загора, Р България
Втори балкански конгрес
“Перфектност в образованието”
8-10.10.2004 г. гр.Одрин, Р. Турция
Трети балкански конгрес
“Интеркултурност в педагогическия процес”
22-24.09.2005 г., гр.Щип, Р. Македония
Четвърти балкански конгрес
“Образованието, Балканите, Европа”
22-24.06.2007 г., гр. Стара Загора, Р България
Пети балкански конгрес
"Образованието на Балканите днес"
1-3.10.2009 г., гр. Одрин, Р Турция

Comments are closed