Контакти

адрес: Стара Загора 6010

ул. Армейска 9

Учебен отдел
Тел. 042 /640 846; 613 764; 613 762; 613 763

Библиотека
тел. 042 / 613 750

Каса
тел. 042 / 613 751

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Стоянка Буюклиева, 042/61-37-69

 

Comments are closed