Контакти

адрес: Стара Загора 6010

ул. Армейска 9

Учебен отдел
Тел. 042 /640 846; 613 764; 613 762; 613 763

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Мария Иванова , Тел. 042/61-37-69, 042/61-37-66

Comments are closed