Предучилищна и начална училищна педагогика

Катедра “Предучилищна и начална училищна педагогика” тел. (35942) 613 779
ръководител катедра  доц. д-р Веселина Иванова 

проф. д-р Таня Борисова, д.н.
доц. д-р Румяна Неминска, д.н
доц. д-р Ваня Петрова
доц. д-р Мария Темникова
доц. д-р Мариан Делчев
гл. ас. д-р Пламен Пенев
ас. д-р Виолета Георгиева
ас. д-р Милен Димитров
ас. д-р Галена Терзиева
ас. д-р Теодора Илиева
ас. д-р Диана Петкова
ас. Десислава Сидерова  
ас. Донка Желева-Терзиева

____________________________________
Гост преподаватели:
проф. д-р Стефанка Георгиева
доц. д-р Мария Спасова
гл. ас. Мариана Богданова

 

Comments are closed