Педагогически и социални науки

Катедра “Педагогически и социални науки” тел. (35942) 613 747
ръководител катедра доц. д-р Мария Тенева

проф. дпн Жанета Стойкова
доц. д-р Елена Лавренцова
доц. д-р Иванка Шивачева-Пинеда
доц. д-р Христо Салджиев
доц. д-р Генчо Вълчев
доц. д-р Валентина Шарланова
доц. д-р Дияна Георгиева
гл. ас. д-р Петър Вълков

гл. ас. д-р Стефан Тончев
гл. ас. д-р Митко Шошев
ас. д-р Цвета Делчева
ас. д-р Неделина Здравкова

ас. Бояна Буюклиева

Гост преподаватели:
проф. д-р Венета Кацарска
проф. д-р Христо  Макаков
проф. дпн Иван Димитров
проф. д-р Стойко Иванов
проф. д-р Веска Шошева

 

Comments are closed