Информационни технологии, изобразително изкуство, чужди езици

Катедра “Информационни технологии, изобразително изкуство, чужди езици” тел. (35942) 613 745
ръководител катедра доц. д-р Габриела Кирякова

проф. д.ф.н. Антонина Колева
доц. д-р Ани Златева
доц. д-р Димитрина Брънекова
гл. ас. д-р Катя Тинева
ас. д-р Анна Арнаудова
ас. д-р Златка Желязкова
ас. инж. Мима Трифонова
ас. Мариана Павлова
ас. Петър Ат. Петров
ас. Атанаска Янева

Гост преподаватели:
доц. д-р Свилен Станчев
ас. инж. Христомир Зафиров
д-р Елена Георгиева
Милен Алагенски
Маргарита Метларова

Катедра "Информационни технологии, изобразително изкуство, чужди езици" е член на АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ ПО КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (АОКСИТ)

http://www.aoksit-bg.eu/

Comments are closed