Информационни технологии, изобразително изкуство, чужди езици

Катедра “Информационни технологии, изобразително изкуство, чужди езици” тел. (35942) 613 745
ръководител катедра      доц. д-р Даниела Кожухарова 
       d.kozhuharova@trakia-uni.bg

проф. д-р Ани Златева                         ani.zlateva@trakia-uni.bg
доц. д-р Габриела Кирякова                gabriela.kiryakova@trakia-uni.bg
доц. д-р Златка Желязкова                  zlatka.zhelyazkova@trakia-uni.bg
доц. д-р Анна Арнаудова                     annarnaudova@abv.bg
гл. ас. д-р Катя Тинева                        katya.tineva@trakia-uni.bg         
гл. ас. д-р инж. Мима Трифонова         mima.trifonova@trakia-uni.bg
гл. ас. д-р Петър Ат. Петров                petar.a.petrov@trakia-uni.bg
ас. д-р Деница Шишкова                    
denitsa.shishkova@trakia-uni.bg
ас. Мариана Павлова                          mariana.pavlova@trakia-uni.bg
ас. Атанаска Янева                             atayaneva@abv.bg
ас. Галина Коларова                           galina.kolarova@trakia-uni.bg
ас. Тонка Димова                                tonka.dimova@trakia-uni.bg 
   

 

         

Гост преподаватели:                 
проф. д-р Лина Йорданова
доц. д-р Димитрина Брънекова       dimitrina.branekova@trakia-uni.bg

Катедра "Информационни технологии, изобразително изкуство, чужди езици" е член на АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ ПО КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (АОКСИТ)

http://www.aoksit-bg.eu/

Comments are closed