Ръководство

 ДЕКАНАТ

ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ТАНЯ БОРИСОВА, д.н.
e-mail: borisova.t@abv.bg

 

ЗАМ.-ДЕКАН:  – УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
Тел: 042 613 776
e-mail:

  ЗАМ.-ДЕКАН:  НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Тел: 042 613 775
e-mail:
 

ЗАМ.-ДЕКАН:    – ЛОГИСТИКА И СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ
Тел: 042 613 747

e-mail:

  СЕКРЕТАР:
Тел: 042 613 778
e-mail: decanat.pf_uni.sz@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply