Документи

 

Протоколи от ФС на ПФ и отчети на деканските ръководства

Протоколи от ФС на ПФ
за учебната 2016/2017 година

Отчети на деканските
ръководства
Протокол №8 – 09.09.2016 УПРАВЛЕНСКИ АНАЛИЗ 31.03.2013 – 31.03.2014
Протокол №9 – 03.10.2016 РЕЗЮМЕ 2014
Протокол №10- 15.11.2016 УПРАВЛЕНСКИ АНАЛИЗ мандат 2012 – 2015
Протокол №11- 23.01.2017 ОТЧЕТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПФ 2016
Протокол №12- 27.02.2017 ОТЧЕТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПФ 2017
Протокол №13- 28.03.2017 ОТЧЕТ ЗА НИД И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ПФ 2017
Протокол №14- 18.04.2017  
Протокол №15- 30.05.2017  
Протокол №16- 12.06.2017  
Протокол №17- 03.07.2017  
Протоколи от ФС на ПФ
за учебната 2017/2018 година
Протоколи от ФС на ПФ
за учебната 2018/2019 година
Протоколи от ФС на ПФ
за учебната 2019/2020 година
Протокол №18- 12.09.2017 Протокол №28 – 27.09.2018 Протокол №39 – 12.09.2019
Протокол №19- 17.10.2017 Протокол №29 – 10.10.2018 Протокол №40 – 13.11.2019
Протокол №20 – 07.11.2017 Протокол №30 – 13.11.2018 Протокол №01 – 14.01.2020
Протокол №21 – 19.12.2017 Протокол №31 – 18.12.2018 Протокол №02 – 27.01.2020
Протокол №22 – 25.01.2018 Протокол №32 – 24.01.2019 Протокол №03 – 12.02.2020
Допълнение към ФС №03/12.02.2020 г.
Протокол №23 – 19.02.2018 Протокол №33 – 20.02.2019 Протокол №04 – 27.03.2020
Протокол №24 – 26.03.2018 Протокол №34 – 06.03.2019 Протокол №05 – 24.04.2020
Протокол №25 – 25.04.2018 Протокол №35 – 16.04.2019 Протокол №06 – 13.05.2020
Протокол №26 – 29.05.2018 Протокол №36 – 07.05.2019 Протокол №07 – 26.05.2020
Протокол №27 – 26.06.2018 Протокол №37 – 19.06.2019 Протокол №08 – 19.06.2020
продължение 23.06.2020
  Протокол №38 – 17.07.2019 Протокол №09 – 15.07.2020
    Протокол №10 – 24.08.2020
Протоколи от ФС на ПФ
за учебната 2020/2021 година
Протоколи от ФС на ПФ
за учебната 2021/2022 година
Протоколи от ФС на ПФ
за учебната 2022/2023 година
Протокол №11 – 16.09.2020 Протокол №21 – 31.08.2021 Протокол №34 – 08.09.2022
Протокол №12 – 19.10.2020 Протокол №22 – 27.09.2021 Протокол №35 – 27.09.2022
Протокол №13 – 19.11.2020 Протокол №23 – 21.10.2021 Протокол №36 – 17.10.2022
Протокол №14 – 13.01.2021
продължение 28.01.2021
Протокол №24 – 18.11.2021 Протокол №37 – 09.11.2022
Протокол №15 – 22.02.2021 Протокол №25 – 13.12.2021 Протокол №38 – 19.12.2022
Протокол №16 – 05.04.2021 Протокол №26 – 18.01.2022 Протокол №39 – 25.01.2023
Протокол №17 – 21.04.2021 Протокол №27 – 08.02.2022  
Протокол №18 – 18.05.2021 Протокол №28 – 07.03.2022
продължение – 08.03.2022
 
Протокол №19 – 03.06.2021 Протокол №29 – 23.03.2022  
Протокол №20 – 22.06.2021
продължение 25.06.2021
Протокол №30 – 19.04.2022
продължение – 27.04.2022
 
  Протокол №31 – 17.05.2022  
  Протокол №32 – 14.06.2022  
  Протокол №33 – 28.06.2022  

Финансови отчети за касово изпълнение на бюджета
2013                                2014                                 2015

 

Протоколи от срещи със студенти

 

Comments are closed