Администрация

Учебен отдел
Инспектор  Галина Кючукова
Тел. 042 /640 846; 613 764; 613 762; 613 763

galina.kyuchukova@trakia-uni.bg

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Стоянка Буюклиева
Тел. 042/61-37-69

sdkpf@abv.bg

Научен отдел

Светлана Колева

Тел. 042/613 758
koleva_nauka.pf@abv.bg

Финансово-счетоводен отдел

Ръководител ФСО
Виолета Манева

тел. 042 /613 773

Е-mail:acc@itti.uni-sz.bg
leta_maneva@abv.bg

Секретар на Декана

Гергана Иванова

тел. 042/613 778
pf.decanat@trakia-uni.bg

ТРЗ. Личен състав

Мария Петкова

тел. 042/613 772
mpetkova123@gmail.com


 

 

Comments are closed