Дарители

НАШИТЕ ДАРИТЕЛИ:

2011 година
издателство Булвест 2000
проф. Тиха Делчева
доц. Жанета Стойкова
доц. Стефанка Георгиева
Цветомира Тавитян
доц. Ваня Петрова
доц. Антонина Колева
Йорданка Златилова
доц. Венетка Кацарска
издателство Просвета
доц. Христо Макаков
проф. Доно Василев
д-р Стефан Тончев
Георги Саров
Бояна Буюклиева
доц. Пенка Гарушева
проф. Владимир Радулов
Български хелзинкски комитет
доц. Петър Петров

2012 година
проф. Христо Макаков
д-р Елена Лавренцова
доц. Виолета Станчева
Мариана Богданова
доц. Стефка Динчийска
проф. Георги Иванов
Маргарита Шоселова
д-р Мария Тенева
проф. Павлина Стефанова
Анна Арнаудова
проф. Любен Димитров
доц. Веселина Иванова
доц. Ваня Петрова
проф. Ламбо Георгиев
ДИПКУ, ТрУ
проф. Тиха Делчева
доц. Бялко Бялков
Бояна Буюклиева
Хубавена Иванова и Господин Ваков
доц. Бояна Боева
доц. д-р Цонка Каснакова-Иванова
Гръцки бизнес съвет в България  (H.B.C.B.)
доц. Ангел Карагьозов
Цонка Василева
Ваня Митева
гл. ас. Катя Москова
гл. ас. Бранимира Нонова
доц. Христина Милчева
проф. Георги Иванов, д.п.н.
доц. Пенка Гарушева
доц. Ваня Петрова
Издателство “Анико”
Златка Тоскова
проф. дфн  Галя Симеонова – Конах
Жоржета Назърска и Светла Шапкалова

2013 г.
Университетско изд. “Св. Кл. Охридски”
Издателство “Просвета – София” АД
проф. Тиха Делчева
Донка Русева
ДИПКУ, Стара Загора
д-р Бранимира Лекова
Галина Дякова
проф. Ламбо Георгиев
Мария Симитева
проф. Цонка Каснакова
д-р Ани Златева
проф. Дечко Свиленов
доц. Стефка Динчийска
доц. Ваня Петрова
проф. Иван Димитров
Таня Стоянова – студент
Гергана Иванова
Катя Москова
Веска Славчева
доц. Халачева
проф. Георги Иванов
проф. Марияна Стефанова
доц. Пенка Гарушева
Бранимира Нонова
Светослав Коев – студент

2014 година
доц. Красимира Мутафчиева
проф. Стефанка Георгиева
ас. Виолета Георгиева
проф. Тиха Делчева
проф. Антонина Колева
проф. Илиана Мирчева
Михаела Динева
гл.ас. Мариан Делчев
Бранимира Нонова
доц. Ганчо Ганчев
проф. Таня Борисова
Светослав Диамандиев
проф. Емилия Рангелова 
Маноела Динева – студент
Вероника Балабанова
доц. Пешка Коркинова
доц. Пенка Гарушева
проф. Жанета Стойкова
доц. Виолета Станчева
Цеца Тасева

2015 година
доц. Виолета Станчева
доц. Латьо Гинев
доц. Мария Рошманова
проф. Марияна Стефанова
проф. Тиха Делчева
Елена Георгиева
Елена Петкова 
Анастасия Якова
проф. Георги Иванов
проф. Емилия Василева
инж. Христомир Зафиров
проф. Венетка Кацарска
Светослав  Диамандиев
проф. Галя Кожухарова
ИК „Новата цивилизация“ ЕООД
доц. Ваня Петрова
Книжарници „Приятели“
Бранимира Нонова
Златка Тоскова
доц. Румяна Неминска
доц. Жоржета Назърска
д-р Светла Шапкалова
доц. Милан Енчев
д-р Бранимира Лекова
2016 година
Проф.   Жанета Стойкова
Проф. Венетка Кацарска
Проф. Христо Макаков
Бранимира Нонова
Проф. Дечко Свиленов
д-р Пламен Пенев
доц. Пешка Коркинова
д-р Бранимира Лекова
проф. Стефанка Георгиева
проф. Георги Иванов
Наташа Новачкова за изд. Изкуства
Живка Радева
д-р Илиана Петкова

2017 година
проф. Георги Иванов
Изд. Булвест 2000
доц.  Мария Тенева
проф. Тиха Делчева
доц. Виолета Станчева
Тоня Колева
Милена Илиева
доц. Ваня Петрова
………..

За високоблагородния жест към всеки от нашите дарители – признателност и благодарност!
Благодарим на всички наши приятели, дарили книги за обогатяване фонда на библиотеката!

Comments are closed