Структура на библиотеката

Отдел: Комплектуване, каталогизация и книгообмен
Тел.: 042/ 61-37-65
biblioteka_pf@abv.bg

Отдел: Библиотечно-информационно обслужване на потребители и организация на библиотечния фонд
Галина Динева
Библиотекар

Тел.: 042/ 61-37-50
        0882 38 94 80
e-mail: biblioteka_pf@abv.bg

Център за европейски езици и култури
Татяна Русева
Библиотекар

Тел.: 042/ 61-37-60
        0882 38 94 70
e-mail: biblioteka_pf@abv.bg

Comments are closed