СЪОБЩЕНИЕ

към академичната общност на Медицински Факултет, Тракийски университет,

гр. Стара Загора

 

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на публична академична лекция

на тема: „ПЛЕВРАЛНИ ИЗЛИВИ – ПАТОФИЗИОЛОГИЯ, ВИДОВЕ, ХИРУРГИЧНИ АСПЕКТИ НА ЛЕЧЕНИЕТО“

от доц. Даниел Вълчев, дм във връзка с придобита академична длъжност „доцент“

 

Лекцията ще се състои на 28.04.2022 (четвъртък) от 13:30ч. онлайн, чрез  използваната от Медицински факултет, Тракийски университет, платформа за видеоконферентна връзка на  Google meet:

Академична лекция – доц. Даниел Вълчев, дм

Четвъртък, 28 април· 13:30  – 14:30ч.

Информация за присъединяването към Google Meet

Връзка към видеовръзка: https://meet.google.com/fgy-csmz-svj

 

 

От Деканското ръководство

на Медицински Факултет, Тракийски университет

Comments are closed