СЪОБЩЕНИЕ към академичната общност на Медицински Факултет, Тракийски университет, гр. Стара Загора

 

 Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на публична академична лекция

на тема: „ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ПОСТУРАЛНИТЕ  НАРУШЕНИЯ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ  – МИСИЯ ВЪЗМОЖНА.“

от проф. Руска Василева Паскалева, дм във връзка с придобита академична длъжност „професор“

 

Лекцията ще се състои на 25.05.2022г. (сряда) от 13:00ч. онлайн, чрез  използваната от Медицински факултет, Тракийски университет, платформа за видеоконферентна връзка на  Google meet:

Академична лекция – проф. Руска Паскалева, дм

Сряда, 25 май · 1:00  – 2:00 pm

Информация за присъединяването към Google Meet

Връзка към видеообаждането: https://meet.google.com/vrs-baos-kct

 

 

От Деканското ръководство

на Медицински Факултет, Тракийски университет

Comments are closed