СЪОБЩЕНИЕ към академичната общност на Медицински Факултет, Тракийски университет, гр. Стара Загора

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на публична академична лекция

на тема: „БРЕМЕННОСТ И ЗРЕНИЕ“

от доц. Калина Златкова Трифонова-Славейкова, дм във връзка с придобита академична длъжност „доцент“

 

Лекцията ще се състои на 12.05.2022г. (четвъртък) от 13:00ч. онлайн, чрез  използваната от Медицински факултет, Тракийски университет, платформа за видеоконферентна връзка на  Google meet:

Академична лекция – доц. Калина Златкова Трифонова-Славейкова, дм

Четвъртък, 12 май· 13:00  – 14:00ч.

Информация за присъединяването към Google Meet

Връзка към видеовръзка: https://meet.google.com/aqb-rjyj-jex    

 

 

От Деканското ръководство

на Медицински Факултет, Тракийски университет

Comments are closed