СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ на тема: „Философия, социална значимост и практически аспекти на акушерските и сестринските грижи в съвременните условия”

П Р О Г Р А М А

на

СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ

Comments are closed