Седмица на Европейското обществено здраве, 13-17 май

European Public Health WEEK, 13-17 May 2019
EUPHW 
Под егидата на Европейската асоциация по Обществено здраве (EUPHA), Българската асоциация по обществено здраве (БАОЗ), по инициатива и с участието на преподаватели и студенти от Медицински факултет и Медицински колеж – Стара Загора при Тракийски университет – Стара Загора, през Седмицата на Европейското обществено здраве, 13-17 май 2019 г. се организираха планирани мероприятия:
На 13 май 2019 г., понеделник, под мото на деня: “Станете, останете и се запазете физически активни“, се проведе Семинар, програма за обучение и рехабилитация на тема: „Физическа активност и рехабилитация за превенция на остеопорозата“.
На 15 май 2019 г., сряда, под мото на деня: “За здравната помощ” се организира Кампания за продължаване на превантивна програма за подобряване на качеството на живот на лицата с риск от остеопороза. Инициативата е част от Пилотно скрининг проучване на жени в риск от остеопороза.
На 16 май 2019 г., четвъртък, под мото на деня: “Устойчиво и здравословно хранене” се представи Лекция на тема: „Промоция на здравето: профилактично хранене срещу остеопороза“. 
Инициативата се осъществява под мотото „За по-здрави общности“ и е подкрепена от Европейската комисия и Световната здравна организация.

Comments are closed