П О К А Н А за Национална научно-практическа (on line) конференция с международно участие

МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ И АКУШЕРКИТЕ–КЛЮЧОВ РЕСУРС В СЪВРЕМЕННОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“

Comments are closed