Тракийски университет участва в Европейската седмица на Общественото здраве 13-17май 2019

Европейската асоциация по Обществено здраве EUPHA и по инициатива на Българска асоцация по Обществено здраве BPHA организира:

Днес Понеделник 13 май 2019г. от 15.30ч. стартираме
Ден на „Физическата активност и спорт за всички“  
с активното участие на катедрите "Медицинска рехабилитация и ерготерапия, физикална медицина и спорт" и „Социална медицина и здравен мениджмънт“ от Медицински факултет при Тракийски университет. 
Спортни дейности:
– Турнири по футбол; волейбол и баскетбол – участват студенти от специалностите: „Медицина“, „ Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ и „Социални дейности“.
Събитието е отворено и за останалите студенти от Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора.

Comments are closed